Gå till innehållet
lapsi ylittää suojatietä. taustalla on linja-auto.
Låt oss hjälpa barn och unga att tryggt komma fram – bekanta dig med trafiksäkerhetsveckans material

Den nationella trafiksäkerhetsveckan ordnas igen den 11–15 september 2023. I år är temat säkert framme – både hemma, i skolan och på hobbyer. Trafikskyddet och Utbildningsstyrelsen påminner om att det är viktigt att regelbundet året runt lyfta fram trafiksäkerheten i undervisningen.

Trafiksäkerhetsveckan inleds idag den 11 september 2023. Målet med temaveckan är att inspirera yrkesutbildade personer som arbetar med barn och unga samt vårdnadshavare att ta upp trafiksäkerhetsärenden.

”Syftet med trafiksäkerhetsveckan är att lyfta fram vikten av trafikfostran. Grunderna för ett tryggt trafikbeteende byggs upp redan i den tidiga barndomen, men vikten av trafikfostran och att diskutera trafikfrågor försvinner inte även om barnet blir äldre”, berättar Laura Väinölä, planerare vid Trafikskyddet.

Barnet behöver hjälp av en vuxen i trafiken

På samma sätt som barnet övar att klä på sig och äta är det också viktigt att man tillsammans med barnet övar på att röra sig i trafiken. Det är viktigt att öva detta regelbundet och på ett mångsidigt sätt, eftersom barnets förmåga att röra sig i trafiken så småningom ökar i takt med att barnet får mer erfarenhet. 

”Bäst lär sig barnet i riktiga trafiksituationer med hjälp av en vuxen som tryggt visar exempel och ger tydliga anvisningar. Föräldern ansvarar för att se till att barnet har ändamålsenlig säkerhetsutrustning i trafiken, till exempel cykelhjälm, lampa på cykeln och reflexer”, berättar Väinölä.

Trafikfostran är effektivast när den sker i samarbete mellan hemmet och yrkesutbildade. Då man tidigt och regelbundet börjar öva på att röra på sig i trafiken kan föräldern och de yrkesutbildade personer som arbetar med barn tillsammans säkerställa att barnet efter hand får tillräckliga färdigheter för att röra sig tryggt. 

”Förmågan att röra sig tryggt i trafiken är förknippad med säkerhetsfärdigheter. Dessa färdigheter ingår i grunderna för planen för småbarnspedagogik samt läroplanerna och examina på olika utbildningsstadier”, säger undervisningsråd Outi Raunio-Hannula vid Utbildningsstyrelsen.

Visa intresse för hur den unga rör sig i trafiken

När barn och unga blir äldre börjar de röra sig allt mer och mångsidigare i trafiken. För många kommer de första motorfordonen med i bilden i högstadiet. Ungdomar är bra på att hantera mopeder och fyrhjulingar, men fortfarande ganska oerfarna i trafiken.   

”Unga behöver ännu de vuxnas stöd och exempel, även om de inte själv medger det. Det är viktigt att föräldrar och andra närstående vuxna visar att de är intresserade av hur den unga rör sig i trafiken”, påminner Väinölä.

Under ungdomsåren blir vännerna allt viktigare och man börjar röra sig i grupp kvälls- och nattetid. Viljan att höra till en grupp och bli accepterad av andra kan få den unga att göra saker som hen vanligen inte skulle göra. Å andra sidan kan kompisarna också dämpa dumheter i trafiken genom att tydligt ta ställning för ett säkert beteende i trafiken.

”Det är viktigt att tillsammans med de unga diskutera grupptryck och hur det lönar sig att agera om kompisarna uppmuntrar en att ta risker i trafiken. Samtidigt kan man diskutera hur man kan ingripa i kompisens eventuella riskbeteende”, tipsar Väinölä.

Vuxna visar exempel för både barn och unga

Barnet tar efter den vuxnas beteende, sätt att agera och attityder. Föräldrarna och personer som arbetar med unga har en stor inverkan också på ungdomars beteende i trafiken och de unga lyssnar – även om det inte alltid verkar så.

”Alla som rör sig i trafiken är viktiga förebilder för barn och unga, så lägg telefonen i väskan eller handskfacket medan du kör, följ hastighetsbegränsningarna och undvik att ha bråttom i trafiken”, påminner Väinölä och fortsätter:

”Tillsammans hjälper vi barn och unga att tryggt ta sig såväl hem som till skolan och hobbyer.”

Bekanta dig med Trafiksäkerhetsveckans material

På webbplatsen för trafiksäkerhetsveckan finns material och information som lämpar sig för barn och unga olika åldrar. Med hjälp av materialet kan yrkesutbildade som arbetar med barn och unga enkelt och smidigt uppmärksamma trafiksäkerhetsveckan.