Gå till innehållet
Körskick försämras inte bara av berusande medel: oroväckande många kör för trötta

Trafikskyddets nyaste undersökning berättar att var tionde person har under det senaste året varit nära på att somna vid ratten. De flesta finländare anser att det är viktigt att fråga föraren om hen är i körskick.

Trafikskyddet tog reda på under våren finländarnas erfarenheter av körskick*. Nästan en tredjedel av förarna berättade att de kört under det senaste året även när deras körskick varit nedsatt. En tiondel har kört så trötta att de har varit rädda att de somnar vid ratten. Man har också åkt iväg trots sjukdom eller känslosvall.

”Förarens tillstånd är en bakgrundsrisk i upp till 70 % av dödsolyckorna**. Vikten av förarens körskick för körsäkerheten verkar dock vara känd. Nio av tio upplever exempelvis att trötthet inte tas tillräckligt på allvar som en trafiksäkerhetsrisk. Lika många anser att det är viktigt att närstående eller passagerare ingriper då de märker att förarens körskick inte är på sin plats”, förklarar Trafikskyddets planerare Mia Koski.

Nedsatt körskick smyger på

De förare som svarade på Trafikskyddets undersökning och berättade att de kört då deras körskick varit nedsatt gav i första hand som motivering för sitt körande att de inte hade andra alternativ. Sex av tio upplever att man ibland tvingas köra bil, oavsett hur trött eller sjuk man är. En fjärdedel anser att körning är det bästa sättet att röra sig under obligatoriska resor om man känner sig sjuk.  Många känner också att nedsatt körskick inte stör körningen.

”Även om man exempelvis varit nära på att köra en olycka på grund av att man tänkt somna vid ratten föhåller man sig med beundran till körande så att man stannar bara en gång under resan och till långa körpass. Man anser att man kan kompensera nedsatt körskick med körskicklighet i stället för att flytta på körandet eller avbryta det”, summerar Tuula Taskinen, kontaktchef på Trafikskyddet.

Men många saker som drar ner på körskicket smyger på. Trötthet försämrar till exempel också förarens förmåga att bedöma sitt eget tillstånd.

”När trötthet inträffar försvagas förarens uppmärksamhet, ögonblinkningarna förlängs och från det glider man lätt in i ett par sekunders mikrosömn. Förare försöker ofta bekämpa trötthet på sätt som gör det möjligt för dem att fortsätta köra. Trötthet kan ändå bara bekämpas genom att sova, enbart viljestyrka räcker inte till att övervinna trötthet”, förklarar Taskinen.

Känslosvall kan också försämra körskicket

Majoriteten av finländarna skulle ingripa om en närstående eller bekant skulle vara påväg att köra så berusad att gränsen för rattfylleri överskrids. Tröskeln att ingripa är högre om en närstående har druckit alhohål under rattfyllerigränsen, har tagit ett läkemedel som påverkar körning eller är betydligt trött. Förarens sjukdom eller starka negativa känslomässiga tillstånd väcker inte ett så stort behov att ingripa.

”Finländare fördömer körning som berusad och det är bra. Vi måste dock prata mer om körskick i dess bredare betydelse. Till exempel efter ett gräl svallar sinnet av känslor och förarens uppmärksamhet är inte nödvändigtvis i trafiken. Då man är arg kan även neutrala händelser tolkas som hot, vilket leder till att ett gräl kan påverka direkt vårt beteende i trafiken, ”beskriver Trafikskyddets planerare, psykolog Jyrki Kaistinen.

Trafikskyddets kampanj om körskick kommer att höras i radion under den här midsommaren. Martti Suosalo blåser liv i en gammal bil som minns sina tidigare förare. Bilens fullständiga historia hörs på Radio SuomiPop i Aamulypsy programmet imorgon på torsdagen den 24.6. efter klockan åttas nyheter.

I körskick inför sommaren – fem tips för säkrare resor

  • Gör till en vana att känna för hur ditt körskick är och kör bara då du är i körskick. Passa på förarens körskick som passagerare.
  • Undvik trötthet under körning genom att sova minst 6 timmar natten innan. Ta en tupplur innan resan vid behov. Observera att till exempel allergimediciner kan göra dig trött.
  • Håll tillräckligt med pauser och beakta även dem i din resplan. Finland är fullt av fina ställen att stanna på.
  • Undvik att köra som sjuk. Som sjuk ska man vila. Också känslosvall påverkar körskicket. Överför inte stress eller dåligt humör på andra i trafiken.
  • När du kör tar du inte. Kom ihåg att alkohol kan påverka ännu under nästa dag.

Vad menas med körskick och hur skiljer det sig från körhälsa

Körskick är ett tillfälligt tillstånd i kropp och sinne som påverkas till exempel av trötthet, berusningsmedel, hög feber, tillfällig medicinering eller till och med en kraftig känslomässig reaktion. Å andra sidan påverkas körhälsan av sjukdomar och hur de sköts. I praktiken är gränsen mellan körskick och körhälsa inte så tydlig. Exempelvis kan förarens trötthet vara resultatet av lång vakenhet. Ibland kan det finnas en underliggande sjukdom som sömnapné. Man bör inte köra om man känner sig onormal, trött eller omtöcknad.

 

Krav på förarens körskick definieras också i vägtrafiklagen (17 §): Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, men, skada, trötthet eller berusning eller av någon annan motsvarande orsak saknar behövliga förutsättningar för detta.

 

*Trafikskyddet tog reda på finländarnas erfarenheter av körskick med en undersökning på våren 2021. Undersökningen genomfördes av Kantar TNS Oy och besvarades av totalt 1 092 personer, varav 82 procent var bilister.

**En bakgrundsrisk relaterad till förarens tillstånd, såsom alkohol, sjukdom, trötthet eller en mental faktor, var med i 69 % av olyckorna.” (Institutet för olycksinformation, OTI-rapport 2019, s. 3) (Öppnas i ett nytt fönster)