Gå till innehållet
Mies pysähtyneenä pysähtymispaikalle verryttelemään kesken pitkän ajon.
Kör endast färderna till stugan i körskick och kom ihåg pauserna

Stugsäsongen har börjat och den livliga veckoslutstrafiken har kommit tillbaka till vägarna. Enligt Trafikskyddets enkät strävar knappt hälften av finländarna efter att köra långa körsträckor med så få stopp som möjligt.

Förbered dig redan på förhand på en lång körning

Trafikskyddet utredde finländarnas åsikter om trafiken vintern 2021. Enligt enkäten strävar knappt hälften (45 %) av finländarna efter att köra långa körsträckor med så få stopp som möjligt. Positivt är att en större grupp, 51 procent, agerar annorlunda.

”Det lönar sig inte att köra långa sträckor med tanken att man måste komma fram med bara en paus. Tröttheten slår smygande till. Man försöker bekämpa den på olika sätt, till exempel genom att hålla fönstret eller radion öppen. När tröttheten väger är stopp, koffeinintag och en kort tupplur enligt undersökningar säkrare sätt att rekreera sig tillräckligt. Den egna upplevelsen av svag nattsömn är en mätare som det lönar sig att lyssna på, eftersom sambandet mellan den upplevda sömnkvaliteten och den ökade risken för en trötthetsolycka har konstaterats ”, stärker Trafikskyddets planerare Mia Nyholm.

Det är viktigt att vara förutseende. Det lönar sig att åka till stugan utvilad och reservera tid för pauser på längre köravstånd. Nyholm uppmuntrar till exempel till att bekanta sig med sevärdheterna på en bekant stugresa och hålla paus på en ny plats. 

Bedöm ditt körskick före körningen

Körskicket försämras inte enbart av trötthet. Även läkemedel, alkohol, känslovågor och sjukdomar påverkar det. För många kan det komma som en överraskning att även bekanta läkemedel försämrar körskicket.

”Till och med allergiläkemedel kan göra dig trött. Det lönar sig alltid att kontrollera läkemedlens inverkan på körskicket i bipacksedeln ”, påminner Nyholm.

Om det förekommer ett sår eller sjukdomsanfall på stugan eller under resan är det viktigt att göra en snabb lägesbedömning och vid behov be om hjälp eller ringa nödnumret 112. För att undvika ytterligare skador är det endast lämpligt att den som är i körskick sätter sig i ratten.

Fem tips för långa körsträckor

  • Undvik trötthet genom att sova minst 6 timmar natten före resan. Ta vid behov en tupplur före resan.
  • Ta för vana att känna efter ditt körskick. Kör bara om du är i körskick. Observera också som passagerare hur föraren mår.
  • Pausa tillräckligt och beakta pauserna även i resplanen.
  • Undvik att köra sjuk. Även känslovågor påverkar körskicket – upphäv inte stress eller dåligt humör i trafiken.
  • Om du kör så tar du inte. Alkohol kan påverka körskicket ännu följande dag.

Olycksdagen firas fredagen den 13 maj. Dagens tema är ”Ta försiktigt”. Läs mer: tapaturmapäivä.fi (Öppnas i ett nytt fönster) (på finska)

* Trafikskyddet utredde finländarnas åsikter om trafiken med en enkätundersökning sommaren 2021. Enkäten genomfördes av Kanta TNS Oy och besvarades av sammanlagt 1 064 personer.