Gå till innehållet
Autoilija pitää turvaväliä edellä ajavaan.
Kör du också för nära bilen framför?

En stor del av bilförarna som svarade på Trafikskyddets enkät berättar att de som kör bakom ofta kör farligt nära. Många berättar också att de höjt sin egen körhastighet på grund av att någon kört för nära bakom. Trafikskyddet påminner om att det inte är ett säkert körsätt att köra fast i bakre stötfångaren. Med säkerhetsavstånd bevarar man möjligheten att agera i överraskande situationer och atmosfären i trafiken förbättras.

I Trafikskyddets föregående meddelande berättade vi om fula sätt i finländarnas omkörningsbeteende. (Öppnas i ett nytt fönster)I enkäten utredde vi också bilisternas erfarenheter av säkerhetsavståndet. Tre av fyra som besvarade enkäten berättar att den som kört bakom ofta eller ibland har hängt efter farligt nära. 42 procent av respondenterna berättar också att de har höjt sin egen körhastighet på grund av situationen.

”Den som kommer bakifrån upplever det inte nödvändigtvis som lika stressande att hänga i någons bakre stötfångare som den som kör före – i synnerhet om det har blivit mer regel än undantag. Man bör dock komma ihåg att den som hänger fast i bakre stötfångaren gör även sig själv en björntjänst. När det inte finns något säkerhetsavstånd ser man inte vad som händer framför och då är det inte möjligt att förutse situationer. Med säkerhetsavstånd har föraren spelrum ifall det kommer överraskningar och körningen är också jämnare och mer ekonomisk”, konstaterar Trafikskyddets kontaktchef Tarja Korhonen.

När man kör i en bilkö påverkar korta avstånd direkt körbekvämligheten. Ju närmare man kör desto ojämnare är körhastigheten och det uppstår en så kallad dragspelsrörelse i trafiken. Med ordentliga säkerhetsavstånd löper kön smidigt utan att rycka sig fram. Att köra för nära en annan person kan lätt leda till påkörning bakifrån och i värsta fall till en kedjekollision.

”Om man märker att de som kör framför rör sig nära varandra lönar det sig att hålla sig längre bak. På så sätt har man mer tid att agera ifall en överraskande situation uppstår”, tipsar Korhonen.

Avsiktlig körning för nära bakre stötfångaren sker också

Av de förare som besvarade Trafikskyddets enkät uppger 68 procent att de oftast håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd när de kör ikapp någon som kör långsammare. 22 procent säger att de gör det ibland. Var tionde förare medger dock att hen under det senaste året avsiktligt har kört för nära den som kör före.

”Att avsiktligt hänga för nära bakom orsakar vånda både åt en själv och åt den som kör framför. Det upplevs som irriterande och stressande när någon hänger fast i bakre stötdämparen, så genom att hålla ordentligt mellanrum bidrar man också till en bättre atmosfär i trafiken. I en trafiksituation kan vi inte påverka andras handlingar men vi kan för vår egen del sträva efter att hålla trafiken säker”, påminner Korhonen.

Håll avstånd så

  • du ser vad som händer framför dig och kan i lugn och ro förutse situationer
  • även andra ser dig och kan förutse dina handlingar
  • du vid behov får tid och utrymme att agera
  • körningen är lugnare, jämnare och mer ekonomisk
  • smidigheten i trafikflödet förbättras.

*Trafikskyddet utredde finländarnas erfarenheter av trafiken i månadsskiftet maj–juni 2022. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy. Sammanlagt 1005 personer besvarade enkäten, varav 81 procent var bilförare.