Gå till innehållet
Autoilija antaa tietä oikein jalankulkijoille sekä pyöräilijälle poistuessaan liikenneympyrästä 30 km/h alueella.
Irritation ökar riskbeteendet i trafiken

I trafiken kommer man längst med lugn och tålamod. Var och en av oss har dåliga dagar, men i trafiken ska de inte synas. Enligt Trafikskyddets enkät har över hälften stött på aggressivt beteende hos en medtrafikant under det senaste året.*

Det som irriterar mest i trafiken är överraskande situationer och frustrationen då trafiken inte löper som man själv skulle önska. För att trafiken ska löpa smidigt och trafiksäkerheten bevaras får irritation eller motsvarande känslor inte påverka agerandet.

”Man bör undvika trafikilska, rattraseri eller andra kraftiga reaktioner”, påminner Trafikskyddets planerare Jyrki Kaistinen. ”Förutom säkerheten har det också goda effekter på det egna dagliga sinneslandskapet.”

När man kör förutseende och enligt reglerna, minskar antalet överraskningar och irriterande situationer.

Jag råkar ut för saker, andra klantar sig

Enligt Trafikskyddets enkät har 59 procent upplevt aggressivt beteende hos en medtrafikant under det senaste året. Dock medger endast 32 procent att de själva uppfört sig aggressivt.

”Folk har också en tendens att tolka sitt eget agerande som beroende av situationen, men andras agerande tolkas som en egenskap hos individen”, påpekar Kaistinen. ”Vi kopplar ständigt ihop medtrafikanterna med egenskaper som vi inte har någon kunskap om. Man bör komma ihåg att de som rör sig omkring oss också är vanliga människor ute i vardagliga ärenden ”.

Irritation ökar riskbeteendet

Nästan en tredjedel av dem som svarade på enkäten medger att de tar större risker i trafiken än vanligt när de är irriterade eller arga. Man kan trycka på gasen lite hårdare än normalt eller så gör man en alltför djärv omkörning. Enligt undersökningar har en förare fler ”nära ögat”-situationer och trafikförseelser vid ett negativt känslotillstånd.

Man kan inte nödvändigtvis göra något åt att känslorna väcks. Men vi kan påverka känslornas längd och hur vi låter känslorna påverka vårt eget beteende.

”Ofta går känslosvallet snabbt förbi om man inte börjar grubbla på saken. När känslostormen lagt sig kan man tolka situationen mer medvetet. Tolkningen påverkar känslotillståndets varaktighet och styrka”, berättar Kaistinen.

Kontrollera också babblet

Aggressivt beteende är inte bara viftande med knytnävar eller internationella handtecken. Om du märker att du i bilen hela tiden babblar för dig själv om medtrafikanternas agerande eller beteende, lönar det sig att andas djupt och vara tyst. ”Klantskallen” framför dig kan vara vilse på främmande ort eller kan ha märkt något på vägrenen som du inte har märkt.

Särskilt om det finns andra passagerare i bilen ger kritik av medtrafikanterna en känsla av att föraren är orolig, vilket kan öka passagerarens rädsla. Inte heller passageraren ska göra föraren mer upprörd.



Alla svarande, N = 1064.

*Trafikskyddet och Kantar TNS Oy undersökte i november-december 2021 finländarnas åsikter och erfarenheter av trafiken. N = 1064.