Gå till innehållet
Hälften av cyklisterna använder hjälm

Enligt Trafikskyddets uppföljningar använder drygt hälften av cyklisterna hjälm. Det anses i stor utsträckning vara nödvändigt att använda cykelhjälm. Föräldrar bör då och då kontrollera barnens hjälmars skick och hur väl de sitter.

Trafikskyddet kontrollerar årligen användningen av säkerhetsutrustning, såsom cykelhjälm, i trafiken*. År 2020 använde 51 procent av dem som cyklade hjälm.

”Coronavåren verkar ha ökat mängden cykling och användning av hjälm. Det är fint att cykelhjälmen är en del av allt fler cyklisters utrustning”, kommenterar Trafikskyddets planerare Jyrki Kaistinen.

Enligt Trafikskyddets enkät** som genomfördes ifjol anser största delen av finländarna också att hjälmen behövs. Endast tretton procent var av samma eller delvis samma åsikt om påståendet att det är onödigt att använda cykelhjälm.

”Även om cykelhjälmen inte förebygger olyckor visar undersökningar att den skyddar huvudet effektivt då olyckor inträffar. Att hjälmen anses vara nödvändig visar att människor känner till fördelarna cykelhjälmen har för säkerheten och också håller med om dem. Även om man inte motsätter sig användningen kan de som cyklar mer sällan glömma hjälmen eller inte ha skaffat hjälm”, funderar Kaistinen.

Föräldern ansvarar för barnets cykelutrustning

Det är föräldrarnas uppgift att se till att barnen eller ungdomarna har en ändamålsenlig hjälm när de cyklar. Trafikskyddets kontaktchef Leena Piippa från Jyväskylä uppmuntrar föräldrarna att då och då kontrollera att barnets hjälm är i skick och sitter bra på barnets huvud. Det är också viktigt att se till att barnet fäster hjälmen rätt.

”Barn växer snabbt och hjälmen från föregående sommar kan vara alldeles för liten redan följande år. Det är på förälderns ansvar att kontrollera att hjälmen fästs ordentligt. Om remmen är lös kan hjälmen åka av vid ett plötsligt stopp och inte skydda barnet som avsett. Om hjälmen har bucklat eller fått ett hårt slag måste den bytas ut mot en ny”, räknar Piippa upp och påminner om att cykelhjälmen är avsedd för cykling.

”Cykelhjälmen är också ett bra skydd till exempel vid skejtning och sparkcykling, men i lekparken eller på klätterställningar lönar det sig att ta av hjälmen. Det lönar sig också för vårdnadshavarna att sköta om sin egen hjälm. Barnet tar modell av förälderns och andra vuxnas beteende i trafiken. Detta gäller även användningen av hjälm”, säger Piippa.

 

 

*Trafikskyddet kontrollerar cyklisternas användning av hjälm årligen på riksnivå. År 2020 använde 51 procent av cyklisterna hjälm. Totalresultatet har viktats enligt landskapens invånarantal.

**Trafikskyddet utredde finländarnas attityd till användningen av cykelhjälm i en enkätundersökning i juni 2020. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy. Sammanlagt 1003 personer besvarade enkäten, varav 82 procent var bilförare.