Gå till innehållet
Lapsi laittaa pyöräilykypärää päähän
Hälften av cyklisterna använder hjälm

Enligt Trafikskyddets uppföljningar använder hälften av cyklisterna hjälm. Andelen personer som använder hjälm har ökat betydligt under 2000-talet. Barnen lär sig attityder och beteendemönster i fråga om säkerhet av sina föräldrar. Det är bra om föräldrarna visar exempel för de mindre genom att själva använda hjälm.

Cykelhjälm är bevisligen effektiv

Trafikskyddet kontrollerar årligen användningen av säkerhetsutrustning, såsom cykelhjälm, i trafiken*. År 2021 använde 50 procent av dem som cyklade hjälm. Siffran har ökat stadigt under hela 2000-talet. Ännu för tjugo år sedan använde endast 21 procent av cyklisterna hjälm.

Även om cykelhjälmen inte förhindrar en olycka på förhand, skyddar den huvudet effektivt om en olycka inträffar. Det är också bra att använda hjälm vid körning med elsparkcykel eller till exempel vid skejtning. Upp till 95 % av dem som svarade på Trafikskyddets enkät denna vår** förhåller sig positivt till hjälmar.

Barnet använder hjälm om även en vuxen använder

Barnen lär sig trygga sätt att cykla och röra sig i trafiken när de växer och får mer erfarenhet. Det som gör det naturligt att sätta hjälmen på huvudet är vanan och exempelkraften.

”Det lönar sig för föräldrarna att komma ihåg att barnet ser vuxna som rollmodeller”, säger Trafikskyddets kontaktchef Leena Piippa från Jyväskylä. ”Om man till exempel går med barnet mot rött, är det svårt att motivera för barnet varför barnet alltid ska följa ljusen. Detsamma gäller användningen av cykelhjälm på gemensamma utflykter. Om en vuxen inte använder cykelhjälm blir det inte nödvändigtvis en vana för barnet att använda hjälm ”, påminner Piippa.

Föräldern ansvarar för barnets cykelutrustning

Det är föräldrarnas uppgift att se till att barnen eller ungdomarna har en ändamålsenlig hjälm när de cyklar. Leena Piippa uppmuntrar föräldrarna att då och då kontrollera att barnets hjälm är i skick och sitter bra på barnets huvud. Det är också viktigt att se till att barnet fäster hjälmen rätt.

”Föräldern ska säkerställa att barnets cykelhjälm sitter och fästs på lämpligt sätt. Hjälmen skyddar inte om remmen hänger till nyckelbenen ”, påminner Piippa. ”Det är alltså bra att tillsammans med barnet gå igenom hur hjälmen fästs på rätt sätt. Det lönar sig att kontrollera hjälmens justeringar och storlek med jämna mellanrum, eftersom remmarna kan bli lösare och barnets huvud växer.” Fortsätter Pippa.


*Trafikskyddet kontrollerar cyklisternas användning av hjälm årligen på riksnivå. År 2021 använde 50 procent av cyklisterna hjälm. År 2001 använde 21 procent av cyklisterna hjälm. Totalresultatet har viktats enligt landskapens invånarantal.

** Trafikskyddet utredde finländarnas inställning till trafiksäkerheten i maj 2022.  Enkäten genomfördes av Kanta TNS Oy och besvarades av sammanlagt 1005 personer.