Gå till innehållet
Ge nyttohunden arbetsro

Den internationella ledarhunddagen firas i morgon 28.4. Trafikskyddet och Opaskoirayhdistys (ung. Ledarhundföreningen) betonar att de som rör sig med en nyttohund ska beaktas särskilt i trafiken. En hund som arbetar ska ges arbetsro och beteende som är svårt att förutsäga ska undvikas.

I Finland finns det många olika hundar som sköter assistentuppgifter och som dagligen rör sig i trafiken med sina ägare. Hunden kan hjälpa synskadade, rörelsehindrade eller hörselskadade. En hund med officiell status har genomgått en utbildning som varar i upp till flera år, och en sådan hund känns igen på antingen selen eller västen. Även om man inte varje dag stöter på en sådan hund med sin ägare, måste man kunna möta en person med ledar-, assistent- eller hörselhund på rätt sätt.

”Såväl ledar-, assistent- som hörselhundar utför sitt arbete i trafiken. I en mötessituation får man inte gå fram och klappa hunden eller tilltala den. Detta kan störa hundens arbete. Alla avvikelser från de inlärda mönstren kan förvirra en hund, i synnerhet om den befinner sig i början av sin karriär”, berättar Mika Tolvanen vid Suomen Opaskoirayhdistys.

Observera och beakta arbetshundar

Ledarhunden känner man igen på selen som har ett böjt handtag på ryggen. Den synskadade personen kan också ha en vit käpp i användning. Sådana här hundar och ägare bör identifieras i god tid och tas i beaktande i ens egen framfart. Att ge säkert utrymme och undvika överraskande rörelser är ett trumfkort.

Längs gång- och cykellederna går hunden och dess ägare antingen till vänster eller till höger. En synskadad person använder i mån av möjlighet sin hörsel för att observera sin omgivning, så det lönar sig till exempel för cyklister att ringa på ringklockan och därefter försöka göra en omkörning på så långt avstånd som möjligt. Detsamma gäller personer som använder elsparkcyklar och andra elektriska redskap.

”Under inga omständigheter får man sicksacka fram till exempel mellan ledarhunden och farledens kant. Den egna färden fördröjs inte av att man måste vänta en stund på en omkörningsplats som är säker för alla. Det är också bra för fotgängare att lugnt passera hunden och dess ägare längs den andra kanten av leden. Hänsyn är alltid en trumf”, betonar Trafikskyddets kontaktchef Tuula Taskinen.

Bilistens kommunikationsmetoder med ledarhunden och dess ägare är begränsade. Taskinen betonar att föraren måste fästa uppmärksamhet vid fotgängare när han eller hon närmar sig skyddsvägen.

”När man kör med lämplig hastighet hinner man också reagera och stanna sin bil så som lagen förutsätter. När man identifierar att en person som korsar vägen är åtföljd av en ledar-, assistent- eller hörselhund, är det väsentligt att stanna bilen helt framför skyddsvägen. På så sätt kan hundföraren vara säker på förarens avsikter”, råder Taskinen.

Mer information

kontaktchef Tuula Taskinen, Trafikskyddet, tfn 020 7282 396

ordförande Mika Tolvanen, Opaskoirayhdistys ry, tfn 050 432 8431, e-post [email protected]