Gå till innehållet
Nuoret ylittämässä suojatietä pimeässä heijastimet heiluen.
Fram med reflexen nu – glömska är den vanligaste orsaken till att den inte används

I Trafikskyddets enkät talar hela 80 procent av finländarna om att de använder reflex när det är mörkt eller i allmänhet. Reflexen blir ofta kvar hemma på grund av glömska. Fredagen den 1.10 firar vi igen den riksomfattande reflexdagen. Nu är det alltså dags att fästa reflexerna vid ytterkläderna.

Enligt Trafikskyddets enkät* talar hela 80 procent av finländarna om att de alltid eller i allmänhet förser sig med reflex när de rör sig i mörker. Endast tre procent av de svarande säger att de aldrig använder reflex och 7 procent säger sig använda reflex, om den redan är fäst vid ytterplagget. Glömska är den vanligaste orsaken till att den inte används.

”Användning av reflex följs upp** varje år. I höstmörkret i fjol bar varannan finländare reflex. Det förefaller som om avsikten och viljan att bära reflex är stark, men att föresatsen inte alltid blir verklighet. Glömskan kan motverkas genom att man redan i början av säsongen förser sina ytterplagg med reflexer. Nu är det dags att göra det. Reflexdagen markerar en början på reflexsäsongen under hösten och vintern”, säger Trafikskyddets kontaktchef Eero Kalmakoski

Bilförare – sänk hastigheten! Det är den viktigaste säkerhetsåtgärden i mörkret

Enligt Trafikskyddets enkät* talar sju av tio bilförare om att de alltid eller ofta sänker hastigheten i dåligt väglag eller mörker. Sänkt hastighet ger mer tid för iakttagelser. Då du kör bil eller åker cykel kan du kompensera dålig sikt på grund av mörker eller regn genom att sänka hastigheten.

”Delat ansvar hör trafiken till. I mörker ska bilförare sänka hastigheten och vara än mer uppmärksamma, och fotgängare se till att bära reflex. Ingendera åtgärden minskar den andras ansvar och på detta sätt gör vi tillsammans trafiken säkrare”, påminner Trafikskyddets planerare Laura Loikkanen.

Säsongen börjar – Se till att du Syns. #starktsynlig Läs mer: Liikenneturva.fi/sv/reflex

*Trafikskyddet och Kantar TNS Oy kartlade finländarnas åsikter och erfarenheter av trafiken med en enkätundersökning i december 2020. N=1017, varav 819 bilförare. 

** Trafikskyddets uppföljningar 2020. Ungefär varannan fotgängare (53 %) hade utrustat sig med reflexer i mörker då de rörde sig i tätorter i områden med vägbelysning. N=20019. Trafikskyddet offentliggör endast riksomfattande resultat. Regionala resultat specificeras inte, då observationsresultaten på enstaka orter kan ha påverkats av tidpunkt och väderlek.