Gå till innehållet
Finländarnas körskick försämras mest av trötthet

En femtedel av förarna berättade att de nästan alltid bedömer sitt eget körskick innan de börjar köra bil.  Trafikskyddet uppmuntrar till att kontrollera körskicket: Det är en bra rutin oberoende av ålder. Man ska inte köra bil om man känner sig annorlunda än vanligt, är mycket trött eller omtöcknad.

Trafikskyddet utredde finländarnas erfarenheter av körskick med en enkätundersökning*. Den överlägset vanligaste orsaken till tvivel angående det egna körskicket var trötthet. Av de respondenter som körde bil hade en tredjedel varit osäkra på sitt eget körskick på grund av trötthet under året som föregick enkäten. För en sjättedel hade användningen av rusmedel orsakat osäkerhet. Även ett starkt känslotillstånd, kortvarig sjukdom, stress och medicinering hade orsakat oro.   

”Körförmågan kan tillfälligt påverkas av förkylning, läkemedel, alkohol, trötthet eller starka känslotillstånd. Också stress eller nedstämdhet kan försämra körskicket. Om du känner dig ens lite dålig är det bättre att låta bli att köra eller använda ett annat färdsätt”, betonar Mia Koski, planerare vid Trafikskyddet.

Många kör fast de inte borde

Var femte förare som svarade på Trafikskyddets enkät hade under det föregående året märkt att körskicket hade varit så nedsatt att det hade lönat sig att låta bli att köra. En tredjedel av respondenterna hade lagt märke till sitt tillstånd redan före körningen och låtit bli att sätta sig bakom ratten. Den vanligaste orsaken till att körskicket var så dåligt hade återigen varit trötthet.

”Det är varje förares ansvar att fundera på om man är i stånd att köra. Detta inkluderar såväl trötthet som till exempel läkemedel som stör körningen. Läkaren, apoteket och bipacksedeln ger information om läkemedlets inverkan på körningen. Man får inte heller glömma läkemedlens interaktion. Man ska alltid känna efter gällande ett nytt läkemedels effekter innan man sätter sig bakom ratten. Om medicineringen orsakar problem lönar det sig att diskutera dem med läkaren”, tipsar Koski.

Kom ihåg att kontrollera att du är i körskick

Man kan förebygga körning när man är trött eller mår dåligt. Av de förare som svarade på Trafikskyddets enkät hade 40 procent schemalagt sina färder så att de kör när de är som piggast. Över en tredjedel har fäst uppmärksamhet vid nattsömnens kvalitet och tillräcklighet. En femtedel har promenerat och cyklat mera för att förbättra sitt allmänna hälsotillstånd. Många har också bytt färdsätt om de inte känt sig bra.

”Här finns redan många tips på hur man kan ta hand om sitt körskick. Man ska inte heller att dra sig för att gå till läkare eller en yrkesperson inom hälso- och sjukvården. Om körkonditionen försämras på grund av en sjukdom, upprätthåller en god vårdbalans ofta också körkonditionen”, summerar Koski.

* Trafikskyddet utredde finländarnas erfarenheter av körskick med en enkätundersökning sommaren 2020. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy. Sammanlagt 1003 personer besvarade enkäten, varav 82 procent var bilister.