Gå till innehållet
Autoja ajaa talvikelissä maantiellä.
Finländarna tror på säkerhetsfördelarna med lägre hastighetsbegränsningar

Man förbereder sig på vintertidens förändringar i väglaget med vinterhastigheter. Den mörka årstiden och hala vägytor förutsätter lägre hastigheter. Enligt en enkät gjord av Trafikskyddet tror 85 procent av bilisterna* i Finland på säkerhetsfördelarna med vinterhastigheter.

Oftast ändras begränsningarna från sommarhastigheter till vinterhastigheter i oktober–november. Med vinterhastigheter är det också alltid fråga om hastighetsbegränsningar under mörka tider. Du får spelrum vid svåra körförhållanden genom att hålla ett ordentligt säkerhetsavstånd och reglera hastigheten på ett förnuftigt sätt.

Enligt en enkät gjord av Trafikskyddet anser nio av tio finländare** att hastighetsbegränsningarnas viktigaste uppgift är ökad trafiksäkerhet.

”Det är bra att finländarna förstår hastighetsbegränsningarnas uppgift”, säger Erkka Savolainen, utbildningsinstruktör vid Trafikskyddet. ”En lägre körhastighet är en obestridlig faktor som ökar säkerheten, och varje förare borde komma ihåg den nu när kvällarna blir mörkare och halkan ökar”, fortsätter Savolainen.

Fördelarna med en lägre hastighet

Vid regn, dimma, skymning eller mörker finns samma faror som vid dagsljus. För att observera dessa faror behövs så mycket ljus som möjligt på vägen. Inte ens en effektiv användning av lampor garanterar lika god sikt som på dagtid. Därför är det nödvändigt att sänka hastigheten.

Genom att sänka hastigheten finns det mer tid för observationer.  Stoppsträckan och -tiden blir kortare. Om föraren dessutom håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd till framförvarande bil, möjliggör lägre körhastighet en säker resa. Det är lättare att kontrollera fordonet, och även om en krock inträffar är följderna lindrigare.

Savolainen påpekar att det i allmänhet alltid finns en orsak till att man använder en hastighet lägre än hastighetsbegränsningen.

”Om du kör 100 km/h i stället för 80 km/h på en sträcka på tio kilometer, sparar du bara en och en halv minut”, konstaterar Savolainen.

Variationer i väglaget bör förändra förarens beteende

Varierande väglag ökar risken för olyckor. Olycksrisken är som störst i början av vintern och under vårvintern. Målet med att sänka hastigheterna är att minska olycksrisken som uppstår på grund av årstidsväxlingar.

Förarna vänjer sig vid stabila vinterförhållanden, men när vädret i början av vintern och under vårvintern varierar, förändrar föraren inte nödvändigtvis sitt beteende, även om  hen borde göra det.

”Olycksrisken är större om väglaget är exceptionellt. Vintern överraskar bilisten varje år, även om man skulle kunna förbereda sig på det i förväg”, påminner Savolainen.

Hastigheten ska hållas sådan att föraren behåller kontrollen över fordonet och vid behov kan stanna fordonet, även vid dåligt väglag.


*Trafikskyddets enkätundersökning genomfördes av Kantar Public i november 2022. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 113 personer, varav 923 var bilister.

**Trafikskyddets enkätundersökning genomfördes av Kantar Public i mars 2023. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 073 personer.