Gå till innehållet
Nuoret autossa
Finländarna dömer ut användningen av mobiltelefon i trafiken

Majoriteten av de som svarade på Trafikskyddets enkät ansåg det bra att mobiltelefonanvändningen under bilkörning begränsas. Endast ett fåtal tänker att det skulle vara riskfritt att skriva korta meddelanden under bilkörning. Trafikskyddets kampanj under årsskiftet vill få var och en av oss att reflektera över sin egen mobiltelefonanvändning under bilkörning: du kanske ska vänta med att använda sociala medier tills du är framme?

Även om saker kan hända snabbt i trafiken, riktar många uppmärksamhet även på sin mobil under bilkörning. Var tionde trafikant som svarade på Trafikskyddets färska enkät* berättade att de hade hamnat i farliga situationer under de senaste 12 månaderna efter att ha använt sin mobiltelefon i trafiken. I frågan preciserades inte om trafikanten körde bil, färdades till fots, med cykel eller på något annat sätt. Trafikskyddets utbildningsinstruktör Elias Ruutti betonar vikten av att särskilt bilförare fokuserar på trafiken.

”Att kolla i telefonen, använda sociala medier eller ta bilder under bilkörning leder inte nödvändigtvis till något omedelbart. Detta kan skapa en inbillning hos föraren att det är problemfritt att använda mobiltelefon under bilkörning. Om uppmärksamheten är riktad på mobilen lägger föraren kanske inte märke till ändringar i trafiken. Framför allt om någon annan trafikant genom sitt agerande bidrar till att någon olycka inte hinner ske”, konstaterar Ruutti.

Mobilanvändning under bilkörning anses inte bra

Trafikskyddets enkät från i somras** visar att finländarna inte accepterar mobilanvändning under bilkörning. En klar majoritet anser att mobilanvändning under bilkörning borde begränsas till mellan noll och ett minimum. Endast få upplever att begränsande av mobiltelefonanvändning under bilkörning är orimligt, eftersom mobiltelefonerna numera utgör en så stor del av vardagen. På motsvarande sätt anser endast ett fåtal att det skulle vara riskfritt att skriva ens korta meddelanden under bilkörning.

”Finländarna undertecknar helt klart informationen om att mobiltelefonanvändning inte hör hemma i trafiken. Genom våra kampanjer försöker vi på Trafikskyddet förstärka denna norm: låt oss läsa även de viktigaste meddelandena först framme och i trafiken fokusera på den pågående bilkörningen”, poängterar Ruutti.

Trafikskyddets kampanj ”När du kör, kör” riktar sig i år särskilt till unga förare. Informationen sprids även genom unga influencers bland annat på TikTok och Instagram.

”Influencers inlägg som visar hur lång tid ett meddelande eller inlägg i sociala medier tar – och hur långt bilen under samma tid färdas – har varit en ögonöppnare. Om du är upptagen av det som sker på mobilskärmen, kan du utan att ens lägga märke till det lätt färdas en sträcka som motsvarar en hockeyrink”, beskriver Ruutti.

Förebyggande av ouppmärksamhet förutsätter medvetna beslut

Även om mobiltelefonanvändning under bilkörning som problem är känd sedan tidigare och lösningen på det är enkel, glömmer många att ställa om mobilen till tyst läge innan man sätter sig bakom ratten.

”En pipande telefon stör inte bara uppmärksamheten, den kan även orsaka ett beroende. Därför kan beslutet att ställa om mobilen till tyst läge och lägga undan den under bilkörning vara svårt. Det är också därför det är bäst att medvetet bestämma sig innan man börjar köra. När mobilen är utom räckhåll för föraren och i tyst läge håller man inte på med den ens av misstag under bilkörning”, tipsar Ruutti.

 

*Trafikskyddets enkätundersökning genomfördes av Kantar TNS OY på uppdrag av Trafikskyddet i december 2020. Sammanlagt 1 017 personer, av vilka 795 var bilister, besvarade den.

**Trafikskyddet utredde finländarnas tankar om ouppmärksamhet genom en enkätundersökning under sommaren 2020. Sammanlagt 1 003 personer, av vilka 82 procent var bilister, besvarade enkätundersökningen som genomfördes av Kantar TNS Oy.