Gå till innehållet
Pihasta tuleva autoilija näyttää suuntamerkkiä.
En fjärdedel av bilisterna använder inte blinkers när de lämnar en rondell

Enligt Trafikskyddets uppföljningar använder 85 procent av bilisterna riktningstecken när de svänger i en korsning. Men vid användningen av blinkers i en rondell kunde det bli bättre, eftersom endast tre av fyra använder blinkers när de lämnar en rondell. Riktningstecken får inte heller glömmas bort när man cyklar.

Trafikskyddet kontrollerar* årligen användningen av riktningstecken i korsningar och rondeller. År 2021 struntade 15 procent av dem som svänger i en korsning och hela 25 procent av dem som lämnar en rondell i att använda blinkers.

”En förare ska visa riktningstecken när hen svänger, byter fil, startar från en vägkant, lämnar en rondell och på annat sätt förflyttar sig i sidled. Användningen av blinkers i rondeller har blivit sämre år efter år i jämförelse med användningen av blinkers i korsningar. En rondell avviker inte på något sätt från andra korsningar: man visar åt andra att man tänker ändra körriktning genom att använda blinkers”, konstaterar Trafikskyddets kontaktchef Marko Nieminen.

”Riktningstecken är en väsentlig del av kommunikationen längs vägarna. Med riktningstecken berättar man för andra om sina avsikter och ger på så sätt andra tid och utrymme att agera. Med det kan man också undvika onödiga inbromsningar och farliga situationer. Riktningstecken ska ges i god tid och ska visas under hela svängningen. Det här ökar förutsägbarheten och smidigheten i trafiken”, fortsätter Nieminen.

Även cyklister ska visa riktningstecken

En cykel är ett fordon och cyklisten fordonets förare. Förarens skyldighet att visa riktningstecken gäller alltså även cyklister. I Trafikskyddets enkät från i våras*** svarade största delen av respondenterna, hela 86 procent, att de kände till det här. Längs med vägarna märks däremot inte direkt den här kunskapen i beteendet. Trafikskyddet övervakade i år inte bara hur bilisterna utan också hur cyklisterna ger riktningstecken. Drygt en tiondel av cyklisterna gav riktningstecken när de svängde.

”Även cyklister borde kommunicera mer om sina egna avsikter till andra som rör sig i trafiken, och att visa riktningstecken är ett enkelt sätt att göra det här. Som cyklist kan riktningstecken visas med handen eller så kan man använda blinkers som monteras på hjälmen eller cykeln”, berättar Trafikskyddets kontaktchef Leena Piippa.

*I Trafikskyddets uppföljningar observeras om föraren använder riktningstecken när hen svänger eller inte. Föraren tolkas ha gett riktningstecken även om det inte skulle ske i god tid före svängningen. Riktningstecken ska dock ges när man svänger, samt till exempel i samband med byte av körfält före svängningen. År 2021 observerades sammanlagt 8696 fordon i korsningar och 7672 i rondeller.

**Trafikskyddet övervakade 2021 också om cyklister gav riktningstecken. Antalet cyklister som svängde var sammanlagt 3292.

***Våren 2021 frågade Trafikskyddet om man visste hur riktningstecken används. (Öppnas i ett nytt fönster) Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy. Sammanlagt 1092 personer besvarade enkäten, varav 82 procent var bilförare.