Siirry sisältöön
Pihasta tuleva autoilija näyttää suuntamerkkiä.
Neljännes autoilijoista ei käytä vilkkua liikenneympyrästä poistuessaan

Liikenneturvan seurantojen mukaan 85 prosenttia autoilijoista näyttää suuntamerkkiä kääntyessään risteyksessä. Vilkun käytössä liikenneympyrässä on enemmän petrattavaa, sillä vain kolme neljästä vilkuttaa ympyrästä poistuessaan. Suuntamerkkiä ei saa unohtaa myöskään pyörällä ajettaessa.

Liikenneturva tarkkailee* vuosittain autoilevien suuntamerkin käyttöä risteyksissä ja liikenneympyröissä. Vuonna 2021 vilkkua näyttämättömiä kuljettajia oli risteyksestä kääntyvistä 15 prosenttia ja liikenneympyrästä poistuvista peräti 25 prosenttia.

”Kuljettajan on näytettävä suuntamerkkiä käännyttäessä, vaihdettaessa kaistaa, lähdettäessä liikkeelle tien reunasta, poistuttaessa liikenneympyrästä ja muuten siirryttäessä sivusuunnassa. Liikenneympyrässä vilkun käyttö on ollut vuodesta toiseen heikompaa kuin risteyksessä käännyttäessä. Liikenneympyrä ei tilanteena poikkea mitenkään muista risteyksistä: aikeesta muuttaa ajosuuntaa kerrotaan muille näyttämällä vilkkua”, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Marko Nieminen toteaa.

”Suuntamerkki on olennainen osa viestintää tien päällä. Suuntamerkillä kerrotaan muille liikkujille omista aikeista ja annetaan näin toisille aikaa ja tilaa toimia. Se voi säästää myös turhilta jarrutteluilta sekä vaaratilanteilta. Suuntamerkki tulee antaa hyvissä ajoin ja suuntamerkkiä tulee näyttää koko kääntymisen ajan. Näin lisätään ennakoitavuutta ja liikenteen sujuvuutta.”, Nieminen jatkaa.

Myös pyöräilijän on näytettävä suuntamerkkiä

Pyörä on ajoneuvo ja pyöräilijä ajoneuvon kuljettaja. Kuljettajan velvollisuus näyttää suuntamerkkiä koskee siis myös pyöräilevää. Liikenneturvan viime kevään kyselyssä*** tämän tiesikin valtaosa vastanneista, peräti 86 prosenttia. Tien päällä tietämys ei kuitenkaan näy käyttäytymisessä suoraan. Liikenneturva tarkkaili tänä vuonna autoilevien lisäksi myös pyöräilijöiden suuntamerkin näyttöä. Pyöräilijöistä reilu kymmenesosa näytti kääntyessään suuntamerkkiä.

”Pyöräilijöidenkin olisi hyvä viestiä enemmän omista aikeista muille liikkujille, ja suuntamerkin näyttäminen on yksi helppo tapa tehdä tämä. Pyöräilijänä suuntamerkin voi näyttää kädellä tai sitten voi käyttää kypärään tai polkupyörään asennettavia vilkkuja”, kertoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa.

Lähes yhdeksän kymmenestä tiesi Liikenneturvan kyselyssä, että myös pyöräilijän on näytettävä suuntamerkkiä kääntyessään.

*Liikenneturvan seurannoissa havainnoidaan, käyttikö kuljettaja suuntamerkkiä kääntyessään vai ei. Kuljettajan tulkitaan antaneen suuntamerkin, vaikka se ei tapahtuisikaan hyvissä ajoin ennen kääntymistä. Suuntamerkin antamisen on kuitenkin tapahduttava käännyttäessä, eikä esimerkiksi kääntymistä edeltävän kaistanvaihdon yhteydessä. Havaintoja tehtiin vuonna 2021 yhteensä 8696 ajoneuvosta risteyksessä ja 7672 ajoneuvosta liikenneympyrässä.

**Liikenneturva tarkkaili vuonna 2021 myös pyöräilijöiden suuntamerkin näyttämistä. Kääntyviä pyöräilijöitä oli yhteensä 3292.

***Liikenneturva kysyi tietämystä suuntamerkin käytöstä keväällä 2021. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1092 henkilöä, joista autoilevia oli 82 prosenttia.