Gå till innehållet
En femtedel av finländarna tror att styrstångsfylleri är lagligt

Enligt Trafikskyddets enkät tror var femte finländare att lagen inte förbjuder eller begränsar cykling i berusat tillstånd. Styrstångsfylleri är dock ett brott som till och med kan ge fängelsestraff. Trafikskyddet påminner om att det inte finns något behov av ta till fordon med ratt, styre eller dylikt i berusat tillstånd.

Att cykla berusad, alltså styrstångsfylleri, innebär rattfylla med ett motorlöst fordon, vilket har definierats som ett brott i lagen. Den som kör ett motorlöst fordon under påverkan av alkohol eller något annat rusmedel och som äventyrar någon annans säkerhet kan dömas till böter eller till och med fängelsestraff.

Enligt Trafikskyddets färska enkät* tror dock var femte (22 %) finländare felaktigt nog att lagen inte förbjuder eller begränsar cykling i berusat tillstånd.

”Lagen har redan länge varit densamma när det gäller styrstångsfylleri. Det skedde inga ändringar i och med den nya vägtrafiklagen, eftersom det är fråga om en paragraf i strafflagen. Vardagliga erfarenheter av att till exempel cykla hem från en uteservering kan påverka enkätens omfattande vanföreställningar, men den bekanta anvisningen gäller oberoende av fordon: om du druckit alkohol ska du inte köra. Det borde vara självklart för alla”, påpekar Trafikskyddets kontaktchef Leena Piippa.

”Även i den nya vägtrafiklagen (Öppnas i ett nytt fönster) föreskrivs att inget fordon får köras om de nödvändiga förutsättningarna för detta saknas på grund av sjukdom, åkomma, skada, trötthet, berusning eller av någon annan motsvarande orsak”, tillägger Piippa.

Var sjätte tycker att det är säkert att cykla i fyllan

Av de finländare som svarade på enkäten var cirka var sjätte (16 %) dessutom av samma åsikt när det gällde påståendet att cykling är ett helt säkert sätt att ta sig från en plats till en annan om man är berusad. Detta är dock en farlig tankemodell åtminstone för cyklisten själv, i värsta fall även för andra trafikanter.

”Det är helt klart att alkohol eller annat rusmedel också påverkar cykling och körförmågan att cykla, precis som vilken annan verksamhet som helst. Reaktionstiden blir längre, det blir svårare att behärska rörelserna, cyklisten tar eventuellt större risker och observationsförmågan försämras. I berusat tillstånd glömmer kanske cyklisten också att ta på sig hjälmen”, räknar Piippa upp.

Planera sommarens fester på förhand

På sommaren åker man runt i städerna inte bara på cyklar, utan också till exempel på elsparkcyklar, där man ska följa reglerna för cykling. Man ska alltså inte heller köra med sådana fordon efter att man njutit av något annat än sommarvädret.

”Efter att ha druckit alkohol bör man lämna alla typer av fordon i fred och i stället åka med en nykter kompis, kollektivtrafik eller taxi. En promenad är naturligtvis också ett alternativ om inte solen steker alltför mycket längs sommargatan. I vilket fall som helst är det klokt att redan på förhand planera hur man tar sig till och från kvällsfirandet, så faller man inte heller offer för sina impulser under kvällen eller natten”, uppmuntrar Piippa.

*Trafikskyddet utredde finländarnas trafikattityder i maj-juni 2020. På Kantar TNS Oy:s enkät svarade sammanlagt 1003 personer, varav 822 var bilister.