Gå till innehållet
Kuljettaja tauolla.
Dödstrött vid ratten blir en kamp

Trafikskyddets enkäter visar att förare inte tar trötthet på tillräckligt stort allvar. Hela 15 procent av bilisterna har under det senaste året kört så trötta att de varit rädda för att somna vid ratten. Var femte känner sig ofta trött när hen kör bil vintertid. Många förare är inte beredda att flytta körningen på grund av trötthet.

Trötthet är ett bekant resesällskap för finländarna. När Trafikskyddet i somras* frågade förare om deras erfarenheter i trafiken under det senaste året, berättade 15 procent att de kört så trötta att de var rädda för att somna vid ratten.

Trafikskyddets planerare Mia Nyholm uppmanar att ta tröttheten på allvar. Nyholm understryker att förutom att somna vid ratten ökar redan en sänkning av vakenhetstillståndet olycksrisken. Enligt undersökningskommissionerna för trafikolyckor har trötthet ett finger med i spelet i till och med var femte dödsolycka**.

”En trött förare som kämpar sig fram vid ratten har sannolikt redan överskridit eller håller på att överskrida gränserna för sin funktionsförmåga. När tröttheten slår till blir förarens uppmärksamhet sämre, ögonblicken blir längre och man kan glida in i mikrosömn. Under mikrosömnen varseblir föraren inte sådant som sker omkring hen och märker inte ens att ljuset slocknar. När föraren är trött har hens förmåga att bedöma sitt körskick försämrats”, förklarar Nyholm.

Förebygg trötthet genom att vara förutseende

I och med att vi ställer om klockan måste många justera sin dygnsrytm. I en enkät som Trafikskyddet genomförde i fjol*** uppgav var femte förare att de ofta känner sig trötta när de kör vintertid. Tre av fem förare var beredda att hoppa över körningen på grund av trötthet.

Nyholm påpekar att viljestyrka inte räcker för att övervinna tröttheten.

”Förarna försöker ofta kompensera tröttheten på olika sätt så att de ska kunna köra vidare. På längre sikt kan trötthet endast bekämpas med sömn. Om tröttheten överraskar mitt under körningen är det bästa sättet att stilla den att avbryta resan. Om det inte är möjligt kan man dricka kaffe eller något annat koffeinhaltigt och därefter ta en kvarts tupplur, eftersom koffeinets effekt verkar med fördröjning”, tipsar Nyholm.

Se till att du är i körskick – alltid

På tröskeln till vintertid driver Trafikskyddet en kampanj om körskickets betydelse. Förutom rusmedel påverkas körskicket av såväl förkylningar, läkemedel, känslosvall som trötthet. Nyholm betonar att man i större utsträckning borde prata mer om körskicket. Ett viktigt tema är trötthet.

”Förarens körskick har en betydande inverkan på körsäkerheten. Det egna körskicket ska finnas på kartan innan man sätter sig bakom ratten. Det lönar sig att fundera på alternativa lösningar för körning på förhand. Oavsett om lösningen är att flytta eller avbryta körningen, ta pauser eller byta förare eller färdsätt är det viktigaste att köra endast om man är i körskick”, konstaterar Nyholm.

Fem tips för att beakta körskicket:

  • Kör bara om du är i körskick. Passageraren ska också följa med hur föraren mår.
  • Undvik trötthet i tid genom att sova minst sex timmar natten före resan. Ta vid behov en tupplur före resan. Observera att många läkemedel kan göra dig trött.
  • Pausa tillräckligt och beakta även pauserna i restiden.
  • Undvik att köra om du är sjuk. Vila när du har ont. Även känslosvall påverkar körskicket – ta inte ut din stress eller dåliga humör i trafiken.
  • Drick inte när du kör. Kom ihåg att alkohol kan påverka även följande dag.

*Trafikskyddet utredde finländarnas erfarenheter av trafiken i månadsskiftet maj–juni 2022. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy. Sammanlagt 1005 personer besvarade enkäten, varav 81 procent var bilförare.

**När det är fråga om en dödsolycka mellan ett eller flera motorfordon.

***Trafikskyddets enkätundersökning genomfördes av Kantar TNS Oy i november–december 2021. Enkäten besvarades av sammanlagt 1064 personer.