Gå till innehållet
Turvavyö kiinni myös takapenkillä.
Det slarvas fortfarande med användningen av säkerhetsbälte på baksätet

Enligt Trafikskyddets uppföljningar används säkerhetsbälte nästan till hundra procent i framsätet i personbilar, men var tionde person låter bli att fästa säkerhetsbältet i baksätet. Trafikskyddet betonar att säkerhetsbälte alltid ska användas oberoende av biltyp, körhastighet eller säte.

Trafikskyddet följer årligen upp användningen av säkerhetsbälte i personbilar. I observationerna från det här året* framgick det att var tionde passagerare i baksätet i en personbil lät bli att fästa säkerhetsbältet i en tätort.

”Passagerare i baksätet utan säkerhetsbälte riskerar inte bara sina egna liv utan också liven på de andra passagerarna. Vid en kollision slungas passagerare utan säkerhetsbälte i baksätet framåt på dem som sitter i framsätet. Det lättaste är att genast fästa säkerhetsbältet, oberoende av biltyp, körhastighet eller säte”, uppmanar Trafikskyddets utbildningsinstruktör Pasi Pohjonen.

Man ska inte nollställa nyttorna av säkerhetstekniken

I observationerna använde 97 procent av passagerarna i bilens framsäte säkerhetsbälte både i tätorts- och landsvägsförhållanden. Pohjonen är nöjd över att användningen av säkerhetsbälte är en självklarhet för de flesta som kör bil. Även om säkerhetstekniken hela tiden utvecklas är säkerhetsbältet fortfarande en av de viktigaste säkerhetsutrustningarna som finns i bilen, om inte den allra viktigaste.

”Att låta bli att fästa säkerhetsbältet är ett effektivt sätt att nollställa alla de fördelar som säkerhetstekniken i moderna bilar erbjuder. Utan säkerhetsbälte kan till exempel krockkuddarna vara livsfarliga. Övrig säkerhetsteknik fungerar inte heller alls som planerat om föraren eller passageraren inte sitter i sätet vid tidpunkten för kollisionen”, påminner Pohjonen.

Föraren kan se till att alla har fäst säkerhetsbältet

Enligt Olycksfallsinstitutet OTI hade nästan hälften av dem som omkom i trafikolyckor i person- eller paketbilar år 2019 inte använt säkerhetsbälte. Av dem hade var tredje, 21 personer, enligt undersökningskommissionernas bedömning kunnat överleva olyckan om de hade använt säkerhetsbälte.

”Föraren kan se till att alla har fäst säkerhetsbältet ordentligt innan bilen rör sig ur fläcken. Att ingripa är att bry sig, även i detta fall. Säkerhetsbältet räddar oberoende av om man kör med tätorts- eller landsvägshastigheter”, understryker Pohjonen.

Vid en eventuell olycka mångdubblas risken för att skada sig redan vid tätortshastigheter om inte säkerhetsbältet är fäst. Vid en olycka med en hastighet på 50 km/h är människans kollisionsvikt 40 gånger större. Med andra ord skulle en människa som väger 80 kg ha en kollisionsvikt på 3000 kg. Om hastigheten är 30 km/h ökar vikten 14 gånger.


*Trafikskyddet följer årligen upp användningen av säkerhetsbälte på riksnivå. År 2021 samlade man in ungefär 61 000 observationer av användning av säkerhetsbälte i personbilar. 97 procent av personerna i framsätet använde säkerhetsbälte. Användningen av säkerhetsbälte var lika vanlig i tätorter som på landsväg. 90 procent av personerna i baksätet använde säkerhetsbälte. Ungefär 3 200 observationer av användning av säkerhetsbälte i baksätet samlades in.