Gå till innehållet
Kuljettaja ja matkustaja kiinnittävät turvavöitä ennen auton käynnistystä.
Det slarvas fortfarande med användningen av säkerhetsbälte i bussar

Enligt Trafikskyddets undersökningar används säkerhetsbältet flitigare på framsätet än på baksätet och oftare i personbilar än i bussar. Säkerhetsbältet är en enkel trafiksäkerhetsgärning som kan rädda människoliv oberoende av om man sitter på fram- eller baksätet, i en personbil eller en buss.

Att använda säkerhetsbälte är en enkel trafiksäkerhetsgärning

Enligt en enkät som Trafikskyddet låtit göra anser nästan sju av tio respondenter att det är en mycket eller ganska allvarlig trafikförseelse att låta bli att använda säkerhetsbälte.* Säkerhetsbältet är ett bra exempel på en säkerhetsanordning som är extremt lätt att använda, men vars nytta vid en kollision är stor.

”Besväret med att använda ett säkerhetsbälte är oerhört litet, men nyttan är enorm. Det tar inte många sekunder att fästa bältet, men det kan rädda människoliv ”, påpekar Trafikskyddets kontaktchef Elias Ruutti.

Säkerhetsbältet är förra århundradets viktigaste passiva säkerhetsutrustning som förbättrat trafiksäkerheten. Det förhindrar inte olyckor men skyddar i händelse av en olycka. Övrig säkerhetsteknik, såsom krockkudden, fungerar inte heller som planerat om föraren inte sitter i sitt säte vid tidpunkten för kollisionen.”

Lagen förpliktar till användning av säkerhetsbälte även i bussar

Var fjärde som svarade på enkäten berättade att de inte nödvändigtvis använder säkerhetsbälte i bussar när det finns ett på den egna sittplatsen. Oberoende av bilens storlek håller ett korrekt fastsatt säkerhetsbälte en människa i sitt säte och hindrar honom eller henne från att stöta sig mot bilens hårda inre delar vid kollisioner.

”Det är lika viktigt att använda säkerhetsbälte i en buss som i en personbil. Lagen förpliktar till användning av säkerhetsbälte även i bussar”, påminner Ruutti.

Skyldigheten att använda säkerhetsbälte i bussar har varit i kraft sedan 2006.

Nästan alla använder säkerhetsbälte i framsätet på personbilar

Enligt Trafikskyddets uppföljning från förra året använde 97 procent av dem som färdades i framsätet på personbilar säkerhetsbälte.** Användningen av säkerhetsbälte var lika vanlig i tätorter som utanför tätorterna.

Säkerhetsbältet räddar också vid låga hastigheter, så det är bra att fästa det redan innan man startar bilen.

”Vid en kollision som sker vid en hastighet på högst 7 km/h kan en vuxen med sina händer lyckas förhindra att man slås mot ratten, instrumenttavlan eller ryggstödet. Vid kollisioner som sker vid tätortshastigheter (50 km/h) är kollisionsvikten cirka 40 gånger så stor, så man kan inte med händerna förhindra att man slås mot eller slungas ut ur bilen”, preciserar Ruutti.

En person som inte använder säkerhetsbälte försätter sig själv och medpassagerarna i fara

Säkerhetsbältet användes något mindre på baksätet än på framsätet: enligt uppföljningen använde 90 procent säkerhetsbälte i tätorterna.

En passagerare utan säkerhetsbälte är vid en kollision en fara inte bara för sig själv utan också för passagerare som sitter framför honom eller henne, såväl i personbilar som i bussar.

”Vid en kollision krossar en person som färdas i baksätet utan säkerhetsbälte den som sitter framför honom eller henne och kan orsaka dödsrisk för en passagerare i framsätet som använder säkerhetsbälte. Detta gäller både i personbilar och också i bussar ”, påminner Ruutti.

*Trafikskyddet och Kantar TNS Oy utredde finländarnas trafikåsikter och erfarenheter i november–december 2021. N=1064.

**Trafikskyddet följer årligen upp användningen av säkerhetsbälte på riksnivå. År 2021 samlade man in över 61 000 observationer av användning av säkerhetsbälte i personbilar. Över 3 200 observationer av användning av säkerhetsbälte i baksätet samlades in.