Gå till innehållet
Det lönar sig att undvika körning i baksmälla

Alkohol kan påverka körförmågan ännu nästa morgon. Två av fem bilförare som svarade på Trafikskyddets enkät har kört trots att de föregående kväll druckit flera portioner alkohol. Vid baksmälla är det skäl att fästa särskild uppmärksamhet vid den egna körkonditionen.

Trafikskyddet frågade bilförare i december förra året* om deras körning på morgnar efter fester. Två av fem hade åtminstone någon gång kört tidigt på morgonen, trots att de druckit flera portioner alkohol föregående kväll. Hälften av dem upplevde att de inte borde ha kört.

”På så sätt är festtrafiken sannolikt måttligare under coronatiden och fokuserar på trafiken mellan vardagsrummet och köket. Även om deltagandet i kvällsfirandet sker virtuellt från hemmasoffan lönar det sig att beakta följande morgon. Om det ingår spetsade drycker i festen kan det verka ännu nästa morgon. Man ska inte åka ut i trafiken för tidigt, åtminstone inte som bilförare. Promillen försvinner inte med några timmars sömn”, betonar Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen.

En klunk skadar ingen men den kan påverka körförmågan

I Trafikskyddets enkät frågade man bilförare om alkoholens inverkan på körförmågan. Var tionde bilförare ansåg att alkohol påverkar körförmågan först när rattfyllerigränsen överskrids.

”Lyckligtvis vet de flesta sanningen. Körförmågan känner dock inte till rattfyllerigränserna, det vill säga redan en lägre alkoholhalt i blodet försämrar körförmågan och ökar sannolikheten för att en olycka inträffar. Även det så kallade dagen efter-tillståndet påverkar körförmågan fastän det inte längre finns alkohol i blodet. Nästan alla känner igen upplevelsen när de är lite trötta och stela och reaktionsförmågan eller uppmärksamheten inte är som bäst. Då lönar det sig inte att hoppa i ratten”, påminner Heiskanen.

Många har inte ännu hittat denna boskillnad. I Trafikskyddets vårenkät** frågade man bilförare om deras körning påverkade av alkohol. Strax under tio procent av bilförarna uppgav att de ibland eller ofta har kört bil trots att de misstänkt att de intagit alkohol så att rattfyllerigränsen överskridits.

”Många av dessa kan vara en följd av val som man inte gör nykter. Vi kan alla påverka förebyggandet av periodrattfylleri. Om en kompis ska köra, även om hans eller hennes kondition inte tillåter det, ska man modigt ingripa och vid behov ta bort nycklarna från honom eller henne. En kompis tackar säkert också för detta senast följande dag”, uppmuntrar Heiskanen.

 

*Trafikskyddets enkätundersökning genomfördes av Kanta TNS Oy på uppdrag av Trafikskyddet i december 2019. Sammanlagt 1000 personer svarade på enkäten, varav 817 var bilförare.

**Trafikskyddet undersökte i februari 2020 hur bra befolkningen över 15 år känner till trafikreglerna. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy. Sammanlagt 1060 personer besvarade enkäten, varav 82 procent var bilförare.