Gå till innehållet
Mönkijä on usein nuoren ensimmäinen ajoneuvo
En ung persons första fordon är allt oftare en terränghjuling. Vad bör föräldern beakta?

Terränghjulingar är populära bland unga. Många verkar fortfarande vara överraskade av att man i vissa fall får körrätt för terränghjulingar utan övningskörning, efter att det skriftliga provet avlagts. Trafikskyddet påminner om att det lönar sig för föräldrarna att vara aktiva när man skaffar ett första motordrivet fordon till den unga. Det är bra att stödja den unga genast från de första körmetrarna.  

Traktorfyrhjulingen har blivit det första fordonet för många unga i stället för moped eller mopedbil. Fordonets hastighet kan till och med vara 60 km/h, och lönar sig att öva på att köra med omsorg och i en lugn miljö.

Kortet ger en formell fullmakt till trafiken – inlärningen fortsätter hela livet

Trafikskyddets kontaktchef i Rovaniemi Petri Niska har följt med utvecklingen av traktorfyrhjulingarnas popularitet och de ungas entusiasm för fordonen intensivt redan i några år. 

”Det är inget brott att vilja ut i trafiken. Tvärtom är det fint att unga vill röra på sig självständigt. Men det lönar sig att komma ihåg att körkortet endast ger en formell fullmakt att köra. Rörligheten i trafiken fortsätter hela livet. Det kommer alltid något nytt att lära sig”, beskriver Petri Niska.

Niska uppmuntrar dem som avlägger kortet att öva på att köra i trafiken på ett säkert och lugnt område. Det lönar sig också att allvarligt överväga att skaffa körlektioner av en yrkesperson. 

”Varje person som avlägger körkort för terränghjulingar ska ta trafikreglerna i besittning redan före den första körmetern. Bilskolornas körlektioner betalar sig snart tillbaka när den unga behärskar en förutseende och säker körförmåga. Det är säkert också nummer ett på vårdnadshavarnas önskelista.”

Föräldrar: intresse för ungas körande är det bästa sättet att bry sig

Man bör känna till det egna fordonets särdrag, oberoende av vilket slags åkdon det handlar om. Det är särskilt viktigt att känna till terränghjulingens fordonskategori och säkerställa sin egen körrätt. Beroende på terränghjulingen kan man behöva till exempel ett B-, T- eller AM-kort.

”Det lönar sig för föräldrarna eller vårdnadshavarna att vara närvarande och alerta när de skaffar det första motordrivna fordonet för den unga. Det är bra att gå igenom olika trafiksituationer och spelregler med den unga, till exempel att endast köra nyktert. Det lönar sig att fortsätta diskussionen och emellanåt fråga den unga hur det har gått i trafiken eller vilka situationer som har varit utmanande”, uppmanar Niska.

Niska betonar föräldrarnas ansvar.

”Om ditt barn är på väg ut i trafiken med en terränghjuling eller vilket fordon som helst, se till att hen kan och förstår trafikreglerna. När man skjutsar en kompis med en traktorhjuling är förarens ansvar dubbelt större. Även terränghjulingen ska vara en safe space, det vill säga ett tryggt rum”, betonar Niska och hänvisar med tryggt rum till Trafikskyddets pågående Safe Space av bilen-kampanj (på finska) för unga.