Gå till innehållet
Jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja, saa ajoneuvolla poistua risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen muu liikenne huomioon ottaen.
Den nya vägtrafiklagen fyllde ett år – vad har man kommit ihåg och hur syns förändringarna i trafiken?

Vägtrafiklagen uppdaterades för exakt ett år sedan. En av de synligaste förändringarna i stadsbilden är att det blivit vanligare att man parkerar på vänstra sidan. Friheten att välja fil då man svänger har också utnyttjats i stor utsträckning. Av de övriga förändringarna har bland annat vägmarkeringen fortsättning på cykelbana gett upphov till frågor. Trafikskyddet firar lagens ettårsdag genom att lyfta fram de förändringar som visat sig vara utmanande till diskussion.

Parkering till vänster i närheten av ett övergångsställe orsakar problem

På en dubbelriktad väg i tätort är det tillåtet att stanna och parkera ett fordon också på vänstra sidan av vägen, om detta inte medför fara eller olägenhet för trafiken.

Trafikskyddets kontaktchef Eero Kalmakoski berättar att parkering till vänster och i synnerhet parkeringsförbud på en fem meter lång sträcka före ett övergångsställe har orsakat mycket oklarhet och till och med farlig, felaktig parkering. Hur räknar man enligt femmetersregeln?

”Det lättaste är att tänka att ett fem meters utrymme före övergångsstället alltid räknas enligt den sida som används för parkering i den egentliga körriktningen. I vilken riktning bilen är parkerad påverkar inte meterantalet. Tänk bara på det ur synvinkeln för bilarna som kör i körfältet. Man får inte skymma sikten till övergångsstället”, understryker kontaktchef Eero Kalmakoski.

Friheten att välja fil då man svänger måste förstås rätt

Då det på en korsande körbana finns två eller flera körfält i körriktningen, får fordonet avlägsna sig från korsningen med hjälp av den lämpligaste körfilen med beaktande av den övriga trafiken. Friheten att välja fil då man svänger måste förstås rätt.

”Farliga situationer kan uppstå om en bil som ska svänga svänger in i ett fält som föraren anser vara lämpligt och inte samtidigt beaktar fordon som kör i körfältet bredvid eller efter bilen. De som svänger åt samma håll från motsatta håll kan heller inte på basis av riktmärket veta till vilket fält fordonet håller på att svänga. Om trafiken är livlig är det fortfarande säkrast att välja närmaste fil”, betonar Kalmakoski.

Fortsättning på cykelbana och väjningsregler

Väjningsreglerna mellan cyklister och bilister väcker diskussion och orsakar farliga situationer. Även om det inte skett några stora förändringar mellan bilister och cyklister i reglerna för att korsa körbanan, kan tolkningen försvåras av att övergångsperioden för det nya markeringssättet enligt lagen pågår till den 1 juni 2022.

”När en cyklist kommer från cykelvägen till körbanan och ska köra över körbanan kan stället se ut på flera olika sätt. Man kan använda markeringen fortsättning på cykelbana, endast markeringen för övergångsställe eller så kan stället vara omarkerat. Fortsättningen på cykelbanan markeras endast om de som kör på körbanan har väjningsplikt med vägmärke: väjningsplikt i korsning (triangel med spets), obligatoriskt att stanna (STOP-märke) eller väjningsplikt vid en plats där cyklister korsar vägen (nytt vägmärke). Med andra ord är det fram till nästa sommar viktigare att se på vägmärkena och försäkra sig om huruvida man är skyldig att väja än att fokusera på vägmarkeringarna”, summerar Kalmakoski.

Läs mer på vår kampanjsida Känn trafikreglerna: liikenneturva.fi/vagtrafiklagen (Öppnas i ett nytt fönster)