Gå till innehållet
Coronavåren inspirerade till digital inlärning av säker cykling

Trafikskyddets webbläsarbaserade, avgiftsfria inlärningsmiljö för säker cykling inspirerade lågstadieelever under våren. Nästan 40 000 påbörjade inlärningsavsnitt under perioden mars-maj visar att både lärare och elever har hittat ett nytt sätt att lära sig cykla säkert. Filla&Rilla kommer också att publiceras på svenska under vintern.

Vid sidan av hemmet har trafikfostran i skolan en viktig roll i utvecklingen av barnets självständiga mobilitet. Mot skolornas behov av cykelfostran svarar Trafikskyddets Filla&Rilla, som är en webbläsarbaserad och avgiftsfri inlärningsmiljö avsedd för 3-6-klassister. Målet är att främja säker cykling för barn.

”Filla&Rilla har utvecklats i samarbete med skolor, barn och föräldrar. Barnen har varit viktiga experter i utvecklingsarbetet. Den positiva responsen och ett kraftigt ökat antal besökare visar att vi är på rätt väg”, sammanfattar Ida Maasalo, planerare vid Trafikskyddet.

En ny generation som behärskar säker cykling håller på att växa fram

I Filla&Rilla går man systematiskt igenom delområdena för säker cykling. Teman för uppgifterna är till exempel kännedom om regler, användning av säkerhetsutrustning samt framförhållnings- och interaktionsfärdigheter i trafiken.

”I våra utredningar har det framkommit att det råder stor osäkerhet om väjningsreglerna för bilister och cyklister. Med hjälp av Filla&Rilla kan användarna växa till en generation som behärskar säker cykling och som är väl förtrogen med trafikreglerna”, konstaterar Maasalo.

Filla&Rilla deltar aktivt i digitaliseringen av utbildning och lärande

Utbildningsstyrelsen utredde skolornas erfarenheter av vårens distansundervisningsperiod och digitala studier. Antalet besökare i de digitala inlärningsmiljöerna ökade explosionsartat på våren och digitala läromedel togs modigt i bruk i skolorna. Enligt Utbildningsstyrelsens projektkoordinator Jaakko Vuorio kommer användningen av digitala inlärningsmiljöer och -material att öka och bli mångsidigare i framtiden.

Filla&Rilla, som kombinerar virtuell verklighet och spelaktighet, är ett bra exempel på en modern digital inlärningsmiljö.

Vid sidan av sitt arbete håller Vuorio på med sin doktorsavhandling om digitala inlärningsmiljöer med Filla&Rilla som forskningsobjekt. Målet är att utreda hur användningen av Filla&Rilla eventuellt påverkar lågstadieelevernas kunskaper om och attityder till säker cykling. 

”Spelaktighet, mångmedialitet och multimedielärande har en central roll i planeringen av dagens digitala inlärningsmiljöer. Filla&Rilla, som kombinerar virtuell verklighet och spelaktighet, är ett bra exempel på en modern digital inlärningsmiljö. Forskningslitteraturen förespråkar nyttan med att använda en dylik inlärningsmiljö både för inlärning och för fixering av inlärning”, betonar Vuorio.

Filla&Rilla kommer också att publiceras på svenska under vintern. 

Du hittar Filla&Rilla på adressen (hittills bara på finska) fillarilla.fi (Öppnas i ett nytt fönster)