Gå till innehållet

Blinkers blir sällan använda i rondeller

Riktningstecken ska visas när man svänger, byter körfält eller lämnar en rondell. Enligt Trafikskyddets kontroller använder nästan nio av tio blinkers när de svänger, men betydligt färre än så när de lämnar en rondell.

Trafikskyddet kontrollerar* årligen användningen av riktningstecken i korsningar och rondeller. I uppföljningen 2020 använde 88 procent av förarna blinkers i korsningar, men endast 75 procent i rondeller. Till och med var fjärde förare låter bli att blinka när hen lämnar en rondell.

”När man lämnar en rondell ska riktningstecken visas. Situationen är densamma som i andra anslutningar: man berättar för andra trafikanter om avsikten att lämna anslutningen genom att blinka. Blinkers behöver inte användas när man kommer till rondellen”, berättar Trafikskyddets utbildningshandledare Toni Vuoristo.

Att blinkers inte används beror inte på okunskap

Att inte använda blinkers i en rondell beror i regel inte på okunskap. När Trafikskyddet utredde finländarnas kunskaper om trafikreglerna** var det för endast sex procent av förarna oklart hur man använder blinkers i en rondell.

”När föraren själv vet vart hen är på väg inser hen inte nödvändigtvis konsekvenserna av att inte använda blinkers. Konsekvenserna av att inte använda blinkers lämnas över åt andra trafikanter. När riktningstecken visas i god tid och tillräckligt länge innan man vänder på ratten ger det också andra tid och utrymme att agera. Detta sparar också onödiga inbromsar och förebygger eventuella risksituationer”, påminner Vuoristo och uppmuntrar till att se användningen av blinkers som en gärning för trafiksäkerhet och smidighet i trafiken.

”Om man medan man kör funderar om man borde använda blinkers, så använd dem”, sammanfattar Vuoristo.

Se till att svängningen är säker

När man svänger räcker det inte med att använda blinkers för att garantera säkerheten. Vuoristo påminner om väjningsplikten för den som svänger.

”Innan du svänger eller byter körfält ska du sätta på blinkers i god tid. Sedan tar man en titt i speglarna för att se om körfältet bredvid är tomt eller om det närmar sig till exempel fotgängare eller cyklister vid korsningen. Ännu innan man svänger måste man vrida huvudet och säkerställa att ingen är i döda vinkeln”, berättar Vuoristo.

 

*I Trafikskyddets kontroller observeras om föraren använder riktningstecken när hen svänger eller inte. Föraren tolkas ha gett riktningstecken även om det inte skulle ske i god tid före svängningen. Riktningstecken ska dock ges när man svänger, samt till exempel i samband med byte av körfält före svängningen. År 2020 observerades sammanlagt 7777 fordon i korsningar och 7966 i rondeller.

**Trafikskyddet undersökte i februari 2020 hur bra befolkningen över 15 år känner till trafikreglerna. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy. Sammanlagt 1060 personer besvarade enkäten, varav 82 procent var bilister.