Gå till innehållet
Auto vetisellä tiellä.
Bilens lampor är endast till nytta när de lyser

Största delen av de förare som svarade på Trafikskyddets enkät berättar att de beaktar att de använder strålkastarna på rätt sätt. Ljusautomatiken kan dock spela spratt, varvid man utan att veta om det kan köra med enbart varselljus, med bakljusen mörka. Dimma, dugg och regn försämrar sikten på hösten, vilket bara framhäver betydelsen av korrekt användning av strålkastare och bakljus.

Föraren ansvarar för att känna till belysningssystemet i sin bil och använda lamporna på rätt sätt. I Trafikskyddets enkät* uppgav 93 procent av förarna att de fäster uppmärksamhet vid att de använder strålkastarna på rätt sätt när de kör.

”Cirka fem procent av förarna fäster alltså inte så stor uppmärksamhet vid användningen av strålkastare i trafiken”, sammanfattar Trafikskyddets planerare Toni Vuoristo.

”Många kan ha invaggat sig i automatik. Dagsljusen kan till exempel kopplas på när bilens automatik anser att det finns tillräckligt med ljus. Då kan man köra med varselljus som är svagare än halvljusen, utan att bakljusen lyser alls. Under torra och soliga dagar är detta inte till skada, men tekniken kan inte nödvändigtvis bedöma den försämring av sikten som regn, morgondimman eller andra dismoln orsakar. Då är det förarens uppgift att tända de egentliga strålkastarna”, fortsätter Vuoristo.

Förvirring kan också uppstå om instrumentbelysningen lyser med varselljus. Då kan man lätt tro att man kör med de egentliga strålkastarna.

”Föraren ska känna till hur hens egna fordon fungerar. Förutom att läsa instruktionsboken lönar det sig att prova olika ljusinställningar och gå runt bilen så att man kan se vilka lampor som lyser med respektive inställning. Det kan finnas många skillnader mellan olika modeller och märken, så man kan inte lita på att ljusinställningarna fungerar enhetligt i alla Opelbilar”, tipsar Vuoristo.

Att sänka körhastigheten vid dåligt väglag ger mer spelrum.

När sikten har försämrats på grund av mörker eller dåligt väglag blir det svårare att göra observationer. Förutom att själv se ska föraren också synas för andra vägtrafikanter.

”Särskilt på hösten och vintern lönar det sig i regel att koppla på bilens strålkastare. På så sätt säkerställer man också att baklamporna lyser och att man syns bättre för dem som kör bakom. I mörker lönar det sig alltid att använda helljus när det är möjligt utan att blända andra och vägsträckan inte annars är belyst”, säger Vuoristo.

I ärtsoppsdimma, störtregn eller till exempel yrsnö kan de bakre dimljusen minska risken för påkörning bakifrån. Det lönar sig att slå på de bakre dimljusen om man inte själv ser ordentligt den som kör framför.

”När sikten är nedsatt eller dålig är den effektivaste säkerhetsåtgärden i varje bil att sänka hastigheten. Genom att sänka hastigheten blir det lättare att observera och föraren får mer tid att reagera, till exempel på bilar utan bakljus”, summerar Vuoristo.

Fem tips för användningen av strålkastare

  • Läs instruktionsboken, prova och se hur bilens lampor fungerar.
  • Kontrollera om bilen har dagsljus. Koppla på de egentliga strålkastarna även under den ljusa tiden, särskilt i dimma, snö och regn.
  • Kontrollera emellanåt lampornas skick och funktion. Byt eller låt byta ut lampor som brunnit. Håll lamporna rena.
  • Använd alltid helljus i mörker när det är möjligt utan att blända andra och vägsträckan inte annars är belyst. Det lönar sig att rikta blicken så långt ut på vägen som lamporna visar.
  • Kom ihåg att sikten fungerar i båda riktningarna: gör även dig själv synlig.