Gå till innehållet
Bilarnas säkerhetsteknik blir allt vanligare genom långsamt påskyndande

Bilens säkerhetsteknik stöder föraren i köruppgiften och ingriper vid behov i körningen genom att förebygga en olycka. Trafikskyddets utredning visar att inställningen mot automatiseringen av trafiken blir småningom bättre. Av enkäten framgår också att överraskande många inte vet vilken säkerhetsteknik som finns i den egna bilen.

Automationen får assistera, men man vill köra själv

Trafikskyddet utredde under 2020 och 2016 hurdan bil finländare skulle välja om de fick välja bil utan specialvillkor. Två av tre skulle idag ta en modern bil med säkerhetsteknik, men man vill själv sköta körningen. Jämförelsen med 2016 visar att uppskattningen för en modern bil som aktivt deltar i kontrollen har ökat något samtidigt som andelen traditionella bilar har minskat. Ungefär var sjunde person skulle välja en robot- eller självstyrd bil.

Diskussionen kring fordonsteknologi fokuserar för närvarande starkt på drivkrafterna, även om det borde vara minst lika viktigt att lyfta fram bättre säkerhet för dagens bilar jämfört med gamla bilar.

”I Trafikskyddets enkät upplevdes till exempel varnaren för korsande trafik inte som särskilt viktig, även om den har stor säkerhetspotential. Systemen som observerar korsande trafik utvecklas ständigt i bilarna. I början identifierade de endast andra bilar, men numera skiljer de smidigt även på vuxna och barn på kollisionskurs samt hjortdjur, även i skymningsmörker”, betonar Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen

Föraren har ansvaret även om automationen medför frihet

Automationen stöder i bästa fall människans observationsförmåga och ingriper vid behov i körningen för att förebygga olyckor.

En finländsk undersökning visade att bilens stabilitetssystemet minskade antalet avkörningsolyckor som ledde till skador med 64 procent, och antalet avkörningsolyckor med dödlig utgång med 82 procent.

Automationen har ingen reaktionstid, trötthet eller mobiltelefon i handen under körning. Den fungerar genast.

”Stabilitetssystemet följer däckens rörelse hundra gånger i sekunden och kan bromsa ett däck åt gången. Människans reaktionstid är minst två sekunder och under den tiden glider bilen redan tiotals meter. Människan hinner inte ens lyfta foten från gasen när bilen redan har upptäckt faran och reagerat. Samma fördelar gäller även annan aktiv säkerhetsutrustning. Automationen har ingen reaktionstid, trötthet eller mobiltelefon i handen under körning. Den fungerar genast”, fastslår Heiskanen. 

Av Trafikskyddets utredning framgår att systemet för stabilitet i körning (ESC) redan finns hos hälften av respondenterna. Men samtidigt visste var sjunde (15%) inte om systemet fanns i den egna bilen. En del stänger också av säkerhetsutrustningen.

Enligt Heiskanen pågår en utmanande mellanfas. Å andra sidan finns det många fina säkerhetsanordningar, men att köra helt autonomt är ännu inte verklighet.

”Förståelse för automatiseringens verksamhetsprinciper är av största vikt. Föraren ska ha exakt information om vad det automatiska körsystemet gör och vad det inte gör. Till exempel lönar det sig inte att kommunicera under körningen, för att undvika överraskande situationer”, bekräftar planerare Petri Jääskeläinen vid Trafikskyddet. 

De tre viktigaste faktorerna inom säkerhetsteknologin – beakta åtminstone följande när du skaffar följande bil:

  1. Stabilitetssystemet alltså ESC , förhindrar att bilen glider och man därmed förlorar kontrollen. Vid halt väglag framhävs stabilitetssystemets betydelse ytterligare.
  2. Det automatiska nödbromssystemet bromsar för att undvika träffar eller för att lindra på följderna av sådana när kollisionshotet är omedelbart.
  3. System som hjälper eller stöder dig att hålla dig på körfältet förhindrar dig från att köra ut på vägrenen eller på motkommande fil, till exempel genom att skaka ratten eller göra en styrrörelse.