Gå till innehållet
Kolme pyöräilijää tauolla.
Även cykling förutsätter körförmåga – till och med mer än bilkörning

En stor del av de cyklister som fyllt 65 år upplever att cykling är en viktig del av deras vardag, visar Trafikskyddets färska enkät. Cykling har många positiva effekter, men det förutsätter också en viss funktionsförmåga. Om man är tvungen att sluta köra bil av hälsoskäl är det sannolikt att det inte heller längre är säkert att cykla.

Trafikskyddet utredde tankar om och erfarenheter av trafiken hos personer som fyllt 65 år med hjälp av en enkät*. I de äldre åldersgrupperna är det relativt vanligt att cykla: var tredje person som fyllt 65 år har cyklat under det föregående året, av de som fyllt 75 år drygt en fjärdedel.

”Enkäten visar att en väsentlig del av åldersgruppens motion består av cykling. Den upplevs som ett trevligt, tryggt och viktigt sätt att upprätthålla hälsan. Hälften av dem som cyklar upplever att det skulle ha stor betydelse för deras vardag att sluta cykla”, beskriver planerare Mia Nyholm vid Trafikskyddet.

En god hälsa och funktionsförmåga gör det tryggt att cykla

Även om cykelkunskaperna i sig inte försvinner när man åldras, måste man även i sadeln beakta de förändringar som kommer med åren. Enligt Trafikskyddets enkät har nästan var femte cyklist som fyllt 65 år till exempel märkt att åldern försämrat balansen.

”Utöver balans behövs muskelkraft för att styra och bromsa samt rörlighet för att stiga på och stiga av cykeln”, konstaterar Nyholm. Huvudet måste också vara i skick.

”När man rör sig med cykel ska man samtidigt göra många saker, såsom att hantera cykeln, observera trafiken och reagera på situationer som uppstår framför en. Precis som vid bilkörning påverkar bland annat neurologiska sjukdomar såsom framskridande minnessjukdomar förmågan att cykla säkert”, betonar Nyholm.

Enligt Trafikskyddets enkät var de största orsakerna till att låta bli att cykla att man använde andra färdsätt eller inte ägde en cykel. En fjärdedel av dem som fyllt 65 år upplever att cykling inte är säkert och en dryg femtedel tvivlar på att de är i tillräckligt gott skick för att cykla. Var sjunde berättar att sjukdomen försämrar cykelsäkerheten.

Fall ligger bakom många cykelolyckor

I Trafikskyddets enkät uppgav fler än var åttonde person som fyllt 65 år att de ramlat med cykel. Sju procent hade fallit när de satt sig eller stigit av cykeln. Nyholm berättar att åldersgruppen också sticker ut i olycksstatistiken: över hälften av de avlidna cyklisterna har fyllt 65 år, i fjol nästan två av tre. Åldersgruppen sticker också ut i olyckor med elcykel.  

”Med åldern blir kroppen skörare, vilket innebär att man kan få stora skador även av en liten smäll eller krock. Kroppen tål inte stötar och återhämtar sig inte på samma sätt som när man var yngre”, sammanfattar Nyholm.

”Cykelsäkerhet kan stödas på många olika sätt. Med hjälp av vår självvärderingslista kan var och en själv få en uppfattning om sin situation och främja sin egen säkerhet till exempel genom att använda hjälm. Det är viktigt att inse när riskerna blir fler än fördelarna och det är skäl att sluta cykla. Att identifiera brister i tid kan också uppmuntra till att kompensera dem till exempel genom att byta till en lämpligare cykelmodell.”

*Trafikskyddet utredde i augusti–oktober 2023 äldre personers tankar om och erfarenheter av trafiken och att röra sig i trafiken. Enkäten som genomfördes av Suomen Kyselytutkimus Oy besvarades av sammanlagt 1 100 personer som fyllt 65 år. Informationen samlades in både som telefonintervjuer och med en elektronisk enkät. Titta på resultaten (pdf på finska).