Gå till innehållet
Kaksi autoilijaa ajaa peräkkäin talvisella tiellä.
Att kompromissa med säkerhetsavståndet och avsaknaden av bakljus är vinterns säkerhetsproblem

Ett för kort säkerhetsavstånd i dåligt väder och avsaknad av bakljus i skymning eller mörker kom högst upp på listan när Trafikskyddet frågade finländarna om vintertrafikens säkerhetsproblem. Majoriteten av respondenterna ansåg också att annan felaktig användning av belysning samt körning i körspår i stället för i eget körfält åtminstone är ganska stora problem.

Belysning, plogning och annat vinterunderhåll ökar vägnätets säkerhet vintertid. En minst lika viktig säkerhetsfaktor är förarens egna val. I Trafikskyddets färska enkät* ansåg upp till nio av tio finländare att för korta säkerhetsavstånd i dåligt väder åtminstone är ett ganska stort säkerhetsproblem i vintertrafiken. Nästan två av tre (63 %) upplevde det som ett problem att man kör i körspår mitt på vägen i stället för i den egna filen.

Planerare Toni Vuoristo som ansvarar för Trafikskyddets förarutbildning, betonar att många olyckor kan undvikas om situationshastigheten, den övriga trafiken och väglaget skulle beaktas bättre bakom ratten.

”När man till exempel tittar på olyckor i halt väglag, finns det i allmänhet något som kunde ha korrigerats i förarens handlande och körsätt. Det viktigaste sättet att undvika påkörning bakifrån är att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till fordonet framför. När vädret blir mildare efter köldknäppen kan det leda till att vägarna blir överraskande hala igen”, sammanfattar Vuoristo.

”Föraren ska också se till att hållas i sin egen fil även om körspåret går mitt på vägen. Särskilt på smalare vägar med två körfält framhävs vikten av valet av körlinje. I en mötessituation är det inte enbart risk för spegelskador. Om vägkanten är slaskig eller snöig hjälper en tillräckligt låg situationshastighet till att hålla bilen under kontroll”, betonar Vuoristo.

Rätt användning av belysning framhävs i mörker

Förutom snö och is hör även mörkret till vinterns utmaningar. I Trafikskyddets enkät ansåg 79 procent av respondenterna att avsaknaden av bakljus åtminstone är ett ganska stort problem i vintertrafiken. Bländande, för ljusstarka eller felaktigt riktade strålkastare eller extraljus på bilen var ett problem enligt 61 procent. Över hälften av respondenterna upplevde också att det är ett problem att helljus och halvljus, dvs. långa och korta strålkastare, inte kan användas på rätt sätt.

”På landsvägarna är det viktigt att helljusen används i rätt tid. På oupplysta sträckor ska man byta från helljus till halvljus när det kommer trafik emot eller när man kör bakom någon annan. Annars bländas den andra föraren märkbart”, påminner Vuoristo och uppmuntrar också till att bekanta sig med hur bilens eventuella ljusautomatik fungerar.

”Även om automatiken skulle bytas från långa till korta utan separat order från föraren är det bra att vara medveten om i vilka situationer automatiken fungerar och var den inte fungerar.”

I enkäten upplevdes också den bristfälliga snöröjningen och vinterunderhållet av vägarna som problem i vintertrafiken.

*Trafikskyddet utredde finländarnas erfarenheter av trafiken genom en enkät i november 2023. Enkäten genomfördes av Verian och besvarades av sammanlagt 1160 personer, varav 82 procent var bilister.