Gå till innehållet
Nuori kuljettaja, jolla kyydissä kavereita.
Alkohol gör Finlands sommar dystrare

Alkohol är fortfarande i bakgrunden av många trafikolyckor. Trafikskyddets nya enkät visar att man förhåller sig överraskande lindrigt till att köra berusad, men under rattfyllerigränsen. Samtidigt är man dock medveten om att även mindre mängder alkohol påverkar körförmågan. 

Alkohololyckorna framhävs i trafiken under sommarmånaderna. I den finska sommaren orsakar alkohol vanligtvis en olycka under veckoslutsnätter: rask fart leder till utkörning och ett öppet säkerhetsbälte förvärrar följderna av utkörningen. Ofta är föraren en ung man. Även avlidna eller skadade i rattfyllerifall är ofta män.

”Antalet rattfylleriolyckor har minskat under årens lopp, men deras relativa andel av dödsfallen i trafiken har inte minskat på samma nivå. Alkohol kan alltså med rätta betraktas som ett grundgissel i vägtrafiken”, berättar Trafikskyddets utbildningshandledare Erkka Savolainen.

Nolltoleransen håller inte

Det ökade småsupandet under sommaren och på semestern kan leda till att föraren inte är helt nykter, även om rattfyllerigränsen inte överskrids. År 2018 var en av 770 bilförare rattfyllerist och en av 130 hade druckit något.

I Trafikskyddets nya enkät* godkänner en tiondel av respondenterna att köra bil efter att ha druckit, men så att rattfyllerigränsen inte överskrids – och de kunde eventuellt också själva göra detta. Lika många fördömer det, men skulle ändå kunna göra det själv.

Savolainen påminner om att även mindre mängder alkohol påverkar körningen. Finländarna är också medvetna om detta, eftersom 94 procent av respondenterna upplever att körförmågan försämras om de kör påverkade av alkohol, men under rattfyllerigränsen.

”Det verkar som om det är acceptabelt för överraskande många att njuta av ett glas eller två trots att man kör bil. Eller så betraktas det inte som ett hinder för att köra, även om situationen inte anses vara trevlig. Man kan också ha för stort förtroende på den egna körförmågan. Även små mängder alkohol kan påverka reaktions-, observations- och körförmågan. Nolltolerans är det bästa valet för en förare”, betonar Savolainen.

*Trafikskyddet utredde finländarnas inställning till olika trafikfenomen i månadsskiftet maj-juni 2022. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy. Sammanlagt 1005 personer besvarade enkäten, varav 81 procent var bilförare.

Miten suhtaudut ajamiseen autolla alkoholin vaikutuksen alaisena, mutta alle rattijuopumusrajan?

Miten arvioit vaikuttavan ajokykyyn: ajaminen alkoholin vaikutuksen alaisena, mutta alle rattijuopumusrajan?