Siirry sisältöön
Työmatkaliikennettä kävellen ja pyörällä.
Onko työpaikallasi varaa työmatkatapaturmiin?

Työmatkat ovat työturvallisuuden kannalta keskiössä, sillä työpäivä alkaa ja päättyy työmatkaan. Se on monille päivän riskialttein hetki, kulkipa sen autolla, kävellen tai pyöräillen.

Palkansaajille tapahtuu vuosittain noin 20 000 työmatkatapaturmaa, joista suurin osa on arkisin, huonolla säällä tapahtuvia liukastumis- ja kaatumistapaturmia.

Työturvallisuuden nolla-ajattelu on osa vastuullisen työpaikan toimintaa. Se tarkoittaa pitkäjänteistä sitoutumista ja kokonaisvaltaista otetta kehittämiseen. Työmatkaliikenteen turvallisuuden edistäminen ei ole vain työsuojeluorganisaation tehtävä − se koskee koko henkilöstöä.

Vastuullinen työnantaja panostaa työmatkaturvallisuuteen

Vastuullinen työnantaja varmistaa, että kaikessa toiminnassa työterveys ja -turvallisuus ovat etusijalla. Tämä tarkoittaa, että jokainen työntekijä pääsee työpaikalle ja työstä kotiin turvallisesti. Työmatkaturvallisuus on sisällytettävä osaksi työpaikan toimintatapaa ja työsuojelua.

Nolla työmatkatapaturmaa voidaan saavuttaa, kun koko henkilöstö on tietoinen tavoitteista ja sitoutuu yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin. Viestintä ja yhdessä tehtävä kehitystyö ovat ensisijaisen tärkeää.

Pilviin nousseet kustannukset – ja inhimilliset seuraukset

Työ- tai työasiamatkoilla sattunut tapaturma voi pahimmillaan aiheuttaa työntekijän pitkän sairausloman lisäksi suuria rahallisia menetyksiä,inhimillisistä kustannuksista puhumattakaan.

LähiTapiolan aito laskelma kertoo erään liukastumistapaturman loppulaskuksi 148 000 euroa. Tapaturma sattui liukkaana helmikuisena arkipäivänä, jolloin tapahtui yli 1000 muutakin tapaturmaa. Olisiko liukastuminen ollut estettävissä?

Aloita työ kohti vastuullisempaa työmatkaa. Tänä vuonna yhteistyötä turvallisempien työmatkojen puolesta on tehty jo mm. Are Oy:n, ABB Drivesin ja Luonnonvarakeskus LUKEn kanssa.