Siirry sisältöön
Tarkkaamattomuustehtävä Miprossa.
Miprolaisten kolme teemaa työmatkaturvallisuudesta

Mipro Oy:n työsuojelutoiminnan teemaksi nostettiin työmatkaturvallisuus jo pari vuotta sitten. Laajasta aiheesta valittiin erityiseen tarkasteluun tarkkaamattomuus, pyöräilijöiden ja autoilijoiden väliset väistämissäännöt sekä väsymys. Mitä kaikkea on saatu aikaan?

Mipro Oy:n työntekijöille kertyy paljon työ- ja työasiamatkoja. Kysymyksiä miprolaisten keskuudessa on herättänyt mm. miten ja mihin henkilöautossa pakataan työvälineet, kuten tietokoneet tai miten paljon puheluita hoidetaan ajon aikana. Työmatkaturvallisuuden kehittäminen aloitettiin Mipro Oy:ssä henkilöstölle suunnatulla työmatkaturvallisuuskyselyllä ja se johti yhteistyöhön Liikenneturvan kanssa. Saatujen tulosten pohjalta määriteltiin yhdessä kolme keskeistä teemaa: tarkkaamattomuus, pyöräilijöiden ja autoilijoiden väliset väistämissäännöt sekä väsymys. Teemoihin syvennyttiin koko henkilöstön infoissa, jotka toteutettiin helposti saavutettavasti Teamsin kautta.

Teemapäivä Mipro Oy:ssä.
Mikkelin toimistolla Henri Ehrnrooth ja Atte Piippo testaamassa Eini Karvosen opastuksessa. Kuvaaja: Eveliina Naumanen.

Infojen jälkeen lokakuussa 2022 Liikenneturva oli mukana toteuttamassa samanaikaisia livetapahtumia kolmessa toimipisteessä Espoossa, Oulussa ja Mikkelissä. Tapahtumissa pohdittiin havainnollistavin tehtävin muun muassa oikeita kuormaustapoja sekä havainnointia liikenteessä. Törmäyspainovaan avulla puolestaan ihmeteltiin tavaroiden ja ihmisten massoja törmäystilanteessa.

”Yhteistyöstä saatujen palautteiden pohjalta infot ja livetapahtumat herättelivät henkilöstöä keskusteluihin liikenneturvallisuusteemoista. Ne auttoivat myös kiinnittämään huomiota liikkumisen turvallisuuteen myös vapaa-ajalla”, kiittelee Mipron työsuojeluvaltuutettu Eveliina Naumanen.

Yhteistyöstä Liikenneturvan kanssa hyviä kokemuksia

Mipron ja Liikenneturvan yhteistyöpäivät jatkunevat niinkin pian kuin tänä keväänä.

”Mipron henkilöstölle tänä vuonna uutena tarjotun työsuhdepyöräedun toivotaan kasvattavan työmatkapyöräilyn suosiota henkilöstössä. Samalla se nostaa työmatkapyöräilyn turvallisuuden entistä tärkeämmäksi aiheeksi; turvallisuuden takaaminen sekä suurimmat kompastuskivet tulee saada tutuksi pyöräilevälle henkilöstölle”, vahvistaa Mipron markkinointipäällikkö Tiia Veistämö.

Mipron ydinliiketoiminta on turvallisuuden kehittäminen, joten myös henkilöstön työturvallisuuden kehittäminen on jatkuva prosessi Miprolla. Työmatkaturvallisuus ei ole tästä poikkeus. Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota entistä enemmän ja henkilöstön koulutusta ja perehdytystä turvallisempaan arkeen panostetaan myös tulevaisuudessa.

Tiihon Savo ja Jukka Helkapalo tehtävää suorittamassa. Kuva: Tiia Veistämö.

Mipro Oy on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Mipron järjestelmiä käytetään rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuusprosessien turvallisuuden hallinnassa ja vesi- ja energiahuollon prosessien ohjauksessa.