Siirry sisältöön
Turvavyö kiinni myös takapenkillä.
Turvavyö

Turvavyö pelastaa riippumatta siitä matkustaako etu- vai takapenkillä, taksissa vai linja-autossa. Kiinnitä siis turvavyö aina.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat ovat arvioineet, että vuonna 2019 tapahtuneissa kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa turvavyötä käyttämällä noin joka kolmas olisi pelastunut. OTI:n vuosiraportit (Avautuu uuteen ikkunaan) kertovat myös, että turvavyön käyttö olisi estänyt tai lieventänyt vammoja.

15–24-vuotiaat miehet käyttävät turvavöitä vähiten. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2014 tutkimuksen mukaan 15–24-vuotiaista miehistä 94 % ja naisista 98,2 % ilmoitti käyttävänsä turvavyötä etupenkillä. Takapenkillä turvavyötä ilmoitti käyttävänsä nuorista miehistä 88,6 % ja naisista 93,3 %.

Alle 15-vuotiaan turvavyön tai -laitteen käytöstä on vastuussa samassa autossa matkustavan lapsen holhooja tai huoltaja. Jos huoltaja ei ole kyydissä, vastaa auton kuljettaja alle 15-vuotiaiden turvavyön käytöstä. Turvavyön tai muun turvalaitteen käyttämättömyydestä voidaan määrätä rikesakko.

Turvavyö pelastaa myös alhaisissa nopeuksissa

Oikein kiinnitetty turvavyö pitää ihmisen istuimellaan ja estää häntä iskeytymästä auton koviin sisäosiin törmäystilanteissa. Olalta rinnan yli vyötärölle ja lanteen yli kulkeva kolmipistevyö on tavallisin turvavyötyyppi.

Onnettomuudessa törmäysiskut voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: ensin törmää auto, sitten ihminen ja lopuksi ihmisen sisäelimet. Turvavyön venyvä kudos jakaa hidastumisesta aiheutuvat voimat tasaisesti parhaiten rasitusta kestäville kehon osille.

Turvavyö on parhaimmillaan etupäätörmäyksissä ja auton pyörähtäessä katolleen. Kylkikolareissa ja peräänajoissakin turvavyöstä on suurta hyötyä. Kolareissa, joissa vastapuoli on massaltaan paljon suurempi tai törmäysnopeus on huomattavan suuri, ei turvavyökään aina pysty pelastamaan.

Enintään 7 km/h nopeudella tapahtuvassa kolarissa aikuinen saattaa kyetä käsillään estämään iskeytymisen rattiin, kojetauluun tai selkänojaan. Taajamanopeuksilla (50 km/h) tapahtuvissa kolareissa ihmisen törmäyspaino on jo 40-kertainen, joten käsillä ei kyetä estämään iskeytymistä tai autosta ulos sinkoutumista.

Niskavammoja ennaltaehkäisee oikein asennettu päätuki. Tuen on oltava samalla korkeudella ja mahdollisimman lähellä päätä. Selkänoja asetetaan siis mahdollisimman suoraan ja ajaja istuu selkä selkänojassa kiinni.

Turvavyötä käyttämätön vaarantaa myös muut autossa istuvat

Turvavyöttömän takamatkustajan henkilövahinkoriski voi olla taajamanopeudella tapahtuvassa törmäyksessä kolminkertainen turvavyötä käyttävän vammariskiin verrattuna. Ilman turvavyötä takapenkillä matkustava voi aiheuttaa viisinkertaisen kuolemanriskin turvavyötä käyttävälle etumatkustajalle.

Jo vakiovarusteeksi lukeutuva turvavyönkiristin kiristää turvavyön törmäystilanteessa entistä tiukemmalle. Tällöin vöissä oleva pysyy paremmin paikoillaan ja rattiin iskeytymisen vaara vähenee. Myös turvatyynyn suojausvaikutus paranee.

Turvavöiden aukaisulukot ovat osoittautuneet hyvin toimintavarmoiksi. Turvavyö on mahdollista varustaa myös hätäkatkaisulaitteella eli ns. turvavyönauhan leikkurilla. Turvavyö on vaihdettava, kun se on ollut käytössä onnettomuudessa tai siinä on näkyvissä kovan kulumisen merkkejä tai se on muuten rikkoutunut.

Turvavyöttä voi matkustaa vain, jos lääkäri on vapauttanut vyön käytöstä jonkun sairauden perusteella. Käyttövapautuksen voi saada myös työtehtävien perusteella, esimerkiksi lyhytkestoisessa jakelu- ja keräilyliikenteessä. Ehtona on, että kerrallaan ajettava matka saa olla enintään 100 metriä ja että turvavyöstä on oltava huomattavaa haittaa.

Käytä turvavyötä myös linja-autossa

Turvavöiden käyttöpakko linja-autoissa tuli voimaan vuonna 2006. Tieliikennelain muutoksella saatettiin voimaan turvavyödirektiivin (2003/20/EY) määräykset. Nykyisin kaikissa linja-autoissa on käytettävä turvavyötä tai muuta turvalaitetta, jos sellainen on istuinpaikalle asennettu.

Uusissa linja-autoissa (M3) on pitänyt olla turvavyöt asennettuina kaikilla istumapaikoilla jo vuodesta 1999 lähtien. Vaatimus ei kuitenkaan koske kaupunkiliikenteeseen suunniteltuja linja-autoja, joissa on paikkoja seisoville matkustajille.

Liikenneturvan vuonna 2015 toteuttaman kyselyn mukaan puolet linja-autossa matkustavista ilmoitti käyttävänsä turvavyötä aina tai lähes aina. Vyötä käyttämättömät ilmoittivat syiksi turvavyön kiinnittämättä jättämiseen muun muassa tottumattomuuden käyttää vyötä linja-autossa, sen hankaluuden tai unohduksen.