Siirry sisältöön
Autoilija poistuu liikenneympyrästä ja antaa tietä jalankulkijoille ja pyöräilijälle.
Liikenneturva kannustaa kuntia ottamaan käyttöön alhaisempia nopeusrajoituksia

Kunnilla on merkittävä rooli kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden edistämisessä. Ajonopeuksien rauhoittaminen on tehokas turvallisuustoimi alueilla, joissa kävellään ja pyöräillään paljon. Se vaikuttaa myös siihen, koetaanko liikenne turvalliseksi. Liikenneturvan kyselyssä iso osa vastanneista luonnehtikin 30 km/h nopeusrajoitusta turvalliseksi. Keskimäärin neljäsosa kuntien kaduista on 30 km/h aluetta.

Noin puolet henkilövahinkoon johtavista tieliikenteen onnettomuuksista tapahtuu taajama-alueilla. Kun Liikenneturva vertaili kuntien katujen nopeusrajoituksia onnettomuuksien määrään*, oli aineistossa nähtävissä korrelaatio onnettomuuksien määrän ja 30 km/h tieosuuksien välillä. Henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien määrä väheni hienoisesti 30 km/h tieosuuksien kasvaessa.

”Esimerkiksi Espoossa kaduista lähes 60 prosenttia on 30 km/h. Liikenneonnettomuuksien uhrien määrä asukaslukuun suhteutettuna on pieni verrattuna muihin isoihin kaupunkeihin. Ajonopeuksien rauhoittaminen on tehokas turvallisuustoimi, mutta oikotie onneen se ei välttämättä ole. Esimerkiksi Oulussa on sekä vähän onnettomuuksia että 30 km/h:n alueita. Kunnan ratkaisuna voi olla myös kävelyn ja pyöräilyn erottaminen moottoriajoneuvoliikenteestä. Olennaista on, että liikenneympäristö tukee nopeusrajoitusta. Rajoitusten noudattaminen tarvitsee myös uskottavaa valvontaa”, selventää Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

Kuntapäättäjiltä toivotaan toimia liikenneturvallisuuteen

Ajoneuvojen nopeudet vaikuttavat myös siihen, millaisena liikenne koetaan. Kun Liikenneturvan kyselyissä** selvitettiin suomalaisten suhtautumista 30 km/h nopeusrajoitukseen, vastanneista 62 prosenttia luonnehti sitä turvalliseksi. Lähes kahdeksan kymmenestä pitää edes jokseenkin hyväksyttävänä 30 km/h nopeusrajoitusta alueilla, joissa kävellään ja pyöräillään paljon.

Kunnat hallinnoivat liikenneympäristöjä, joilla valtaosa arkisista askeleista otetaan. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista 80 prosenttia toivoi, että uusi kunnanvaltuusto edistäisi kotikunnan liikenneturvallisuutta aktiivisesti. Liikenneturva kannustaa kuntia ottamaan käyttöön alhaisempia nopeusrajoituksia.

”Liikenteen kokeminen turvalliseksi esimerkiksi koulumatkalla on kunnille tärkeä vetovoimatekijä. Liikenneturvallisuusstrategian luonnoksessa on yhtenä toimenpiteenä kirjattu ajonopeuksien rauhoittaminen niin, että se tukee jalankulun ja pyöräliikenteen turvallisuutta. Nopeuksien laskeminen 30 km/h on suositeltavaa eritoten alueilla, joissa kävellään ja pyöräillään paljon, joissa on paljon kouluja tai palvelutaloja. Myös kotikatujen ajonopeuksien rauhoittaminen lisää koettua turvallisuutta”, summaa Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen.


 *Vertailussa käytettiin tuoreinta Digiroad-aineistoa, jossa kuntien katujen nopeusrajoitukset haettavissa. Aineiston katuosuuksista 7,3 prosentissa ei ollut tietoa nopeusrajoituksen arvosta. Haluatko oman kuntasi tiedot? Ota yhteyttä.

**Liikenneturva selvitti suomalaisten ajatuksia alemmista nopeusrajoituksista keväällä ja alkukesästä 2021. Molemmisssa Kantar TNS Oyn toteutamissa kyselytutkimukssissa vastaajia on ollut hieman yli tuhat.