Siirry sisältöön
T3b-luokan traktorimönkijä ja rekisteröimätön peräkärry

Minulla on T3b-luokan traktorimönkijä ja rekisteröimätön tehdasvalmisteinen peräkärry. Saanko kuljettaa peräkärryllä rakennustarvikkeita yleisellä tiellä, jos lisään peräkärryyn suunta-,jarru- ja takavalot ja ao. heijastimet, sekä noudatan ajoneuvokohtaisia painorajoituksia? Valot ja heijastimet on helppo lisätä hankkimalla peräkärryihin tarkoitettu valmiiksi kytketty takavalosarja.

Saat kuljettaa, jos ehdot valojen, heijastimien, kytkentöjen ja massojen suhteen täyttyvät. Kyseessä on traktori ja vaikka traktorin peräkärryn ei tarvitse olla rekisteröity, niin sitäa koskevat traktorimääräykset. Valoja ja heijastimia koskevat määräykset löytyvät Liikenteen turvallisuusviraston määräyksestä: https://finlex.fi/data/normit/44767/FI_traktorimaarays_2018.pdfSen mukaan rakenteelliselta nopeudelta yli 40km/h kulkevan (siis myös T3b-luokan) traktorin perävaunussa on oltava ainakin seuraavat valaisimet ja heijastimet:Suuntavalaisimet, jos vetävän ajoneuvon suuntavalaisimet eivät ole selvästi näkyvissä, jarruvalaisimet, etuvalaisimet, takavalaisimet, sivuvalaisimet jos korirakenteen pituus on yli 6,00 metriä, takaheijastimet ja lisäksi etuheijastimet, jos perävaunun leveys on yli 2,20 metriä.Kytkentä- ja kuormitusmääräykset määräytyvät tieliikennelain mukaan. Traktoriin saa kytkeä hinattavan ajoneuvon, jonka kytkentämassa on:1) enintään kaksi kertaa traktorin omamassan suuruinen, jos 2 tai 3 kohdassa tarkoitetut ehdot eivät täyty;2) enintään 2,6 kertaa traktorin omamassan suuruinen, jos traktorin kytkentälaitteeseen kohdistuu pystysuuntainen voima, jonka suuruus on vähintään 15 prosenttia hinattavan ajoneuvon kytkentämassasta, tai jos traktorissa on jarrujärjestelmä, jota käyttäen pelkällä traktorilla suurimmilla 2 momentissa tarkoitetuilla lisäpainoilla varustettuna saavutetaan vähintään 3,5 m/s2 hidastuvuus;3) enintään kolme kertaa traktorin omamassan suuruinen, jos perävaunussa on traktorin jarrupolkimella käytettävät jarrut.Koska kyseessä lienee jarruton perävaunu, niin kytkentämassa saa olla enintään kaksi kertaa traktorin omamassa. Kannattaa kuitenkin huomioida, että traktorimönkijällä peräkärryn vetämisen tieliikenteessä estää usein laitteen rekisteriin merkattu suurin sallittu peräkärrymassa. Kannattaa siis ehdottomasti katsoa rekisteriotteen teknisestä osasta kyseinen tieto. Tyypillisesti rekisteriin merkattu tieliikenteessä suurin sallittu vetomassa on kohtuullisen pieni.