Siirry sisältöön
Polkupyörän valaisin

Nettisivuillanne kerrotaan pyörän valoista näin: ”Hämärällä ja pimeällä tulee pyörässä lain mukaan olla eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa näyttävä valaisin. 1.1.2015 alkaen pyörään kiinnitetyn kiinteän valaisimen sijasta voi käyttää myös ominaisuuksiltaan vastaavaa pyöräilijään kiinnitettyä valaisinta, kuten otsalamppua.” Minkä lakien tai asetusten missä pykälissä pyörän valoista määrätään? Mistä laista tai määräyksestä löytyy esimerkiksi tuo otsalampun salliminen?

Polkupyörän valojen käytöstä on säädetty tieliikennelain 49 § Valojen käyttö ajettaessa: ”Muuta kuin 1 momentissa tarkoitettua ajoneuvoa ajettaessa on käytettävä eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa näyttävää valaisinta ja taaksepäin punaista valoa näyttävää valaisinta, kun ajoneuvoa ajetaan tiellä pimeän tai hämärän aikaan taikka näkyvyyden ollessa sään vuoksi tai muusta syystä huonontunut.”

Polkupyörän valoista (mm. niiden korvaamisesta polkupyöräilijään kiinnitetyllä valaisimella, jollainen voi olla esim. otsalamppu) on säädetty tarkemmin Trafin määräyksessä 05.10.2018 TRAFI/147282/03.04.03.00/2018 kohdassa 4.3 Valaisimet: ”Ajettaessa tieliikennelain 36 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa tulee polkupyörässä olla eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa näyttävä valaisin. Näitä valaisimia saa olla useita. Polkupyörässä saa olla yksi tai useampi taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin. Valaisimet saavat olla sijoitettuina leveyssuunnassa polkupyörän keskilinjasta poiketen. Polkupyörässä saa olla parillinen määrä keltaista tai ruskeankeltaista valoa näyttäviä suuntavalaisimia. Suuntavalaisinten tulee olla vilkkuvia ja ne on asennettava symmetrisesti polkupyörän pituussuuntaisen keskilinjan suhteen. Polkupyörässä saa olla myös parillinen määrä muita sivulle suunnattuja keltaista tai ruskeankeltaista valoa näyttäviä valaisimia. Valaisimet voidaan korvata ominaisuuksiltaan vastaavilla polkupyöräilijään kiinnitetyillä valaisimilla. Polkupyörän valaisimissa ja niiden asennuksessa sallitaan vaihtoehtona mopon tai L1e-A -luokan moottorilla varustetun polkupyörän vaatimukset.”