Siirry sisältöön
Polkupyörän lakiin merkatut pakolliset varusteet

Missä laissa tai asetuksessa määrätään polkupyörän pakollisista varusteista, kuten heijastimista ja soittokellosta?

Tietyt vaatimukset yleisellä tasolla tulevat ajoneuvolaista, lähinnä 13 § (Avautuu uuteen ikkunaan).

Ajoneuvoa koskeva vaatimukset koskevat myös polkupyörää. Ajoneuvolain 13 § löytyy vaatimukset mm. heijastimista ja äänimerkinantolaitteesta.

Sen lisäksi ajoneuvolain 13 §:ssä on valtuudet Liikenne- ja viestintävirastolle antaa tarkempia määräyksiä ”ajoneuvon rakennetta ja ominaisuuksia koskevista vaatimuksista;” Näillä valtuuksilla Liikenne- ja viestintävirasto on antanut määräyksen: Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen rakenne ja varusteet (Avautuu uuteen ikkunaan)

Luku 4 sisältää polkupyörää koskevat määräykset. Heijastimista lukee määräyksessä seuraavasti: ”Polkupyörässä tulee olla etu- ja takaheijastin sekä sivuheijastimet… Etuheijastimen tulee olla valkoinen, takaheijastimen punainen sekä sivuheijastimien valkoisia tai ruskeankeltaisia… Sivuheijastimina hyväksytään myös heijastavat renkaat…”

Uuden 1.6.2020 voimaan tulleen tieliikennelain 49§ 2 momentin mukaan (Avautuu uuteen ikkunaan) ”ajoneuvoa ajettaessa on käytettävä eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa näyttävää valaisinta ja taaksepäin punaista valoa näyttävää valaisinta, kun ajoneuvoa ajetaan tiellä pimeän tai hämärän aikaan taikka näkyvyyden ollessa sään vuoksi tai muusta syystä huonontunut.”

Eli myös polkupyörässä on olosuhteiden niin vaatiessa käytettävä sekä etu- että takavaloa.