Siirry sisältöön

Tulokset haulle: väistämissäännöt

19 hakutulosta
Millaiset väistämissäännöt ovat pihakadulla? Pihakatu on jalankulku- ja ajoneuvoliikenteelle tarkoitettua liikennemerkillä osoitettua katu ja siellä noudatetaan pihakadulle erikseen määriteltyjä säännöksiä jotka löytyvät tieliikennelain 43 §:stä. Ajoneuvolla pihakadulla ajettaessa on jalankulkijoille...
...liikennekasvatuksen tarpeisiin. Etsi tehtäviä Tunnetko tavallisimmat väistämissäännöt? Liikennesääntöjen tunteminen ja niiden noudattaminen vähentää vaaratilanteita ja vastakkainasettelua liikenteessä. Kertaa tavallisimmat väistämissäännöt videon avulla. https://www.youtube.com/playlist?list=PL0McFvjKHj-A5q5k9tVeijAEXtuw2iXIw Seuraa meitä somessa Facebook Instagram Twitter YouTube...
Milloin autoilijan on väistettävä pyöräilijää? Entä milloinpyöräilijä on väistämisvelvollinen? Miten risteyksissä toimitaan? Pyöräilijä on ajoneuvon kuljettaja. Jos pyöräilijä ajaa ajoradalla, koskevat häntä samat säännöt kuin muitakin ajoradalla ajaviaajoneuvon kuljettajia. Esimerkiksi...
Milloin autoilijan on väistettävä pyöräilijää? Entä milloin pyöräilijä väistää? Väistämissäännöt herättävät paljon keskustelua, joten Liikenneturva kertaa turvallisen tienylityksen perusteet tiiviisti sekä autoilijan että pyöräilijän näkökulmasta. Autoilijoiden ja pyöräilijöiden väliset väistämissäännöt...
Liikennevinkit
...saa ylittää ajoradan ajamalla myös suojatien kohdalla, mutta varoen jalankulkijaa. Väistämissäännöt eroavat sen mukaan ajaako pyöräilijä suojatien yli vai taluttaako hän polkupyöräänsä. Pyörän ajaja katsotaan ajoneuvon kuljettajaksi ja pyörän taluttaja...
...liikennettä on runsaasti, turvallisinta on edelleen valita lähin kaista omasta suunnasta”, Kalmakoski korostaa. Pyörätien jatke ja väistämissäännöt Pyöräilijöiden ja autoilijoiden väliset väistämissäännöt puhututtavat sekä aiheuttavat vaaratilanteita. Vaikka ajoradan ylitykseen liittyvissä...
...olet taas polkupyöräilijä ja voimassa on sen mukaiset väistämissäännöt. Eli tällöin autoilijalla ei ole enää velvollisuutta väistää, jollei autoilija ole kääntymässä tai väistämisvelvollisuutta ole osoitettu liikennemerkillä. Varovaisuutta ja huolellisuutta on...
...keskustelkaa jo valmiiksi, mitä matkalla tulee muistaa: tielle ei saa juosta, kuljetaan tien reunassa, mitä pitikään tehdä ennen tien ylittämistä. Väistämissäännöt ja liikenteessä käytetyt symbolit ovat vielä pienelle lapselle vaikeita...
...myös pyöräileviin: joka kymmenes uskoi, että liikenneympyrästä poistuvalla on aina etuajo-oikeus pyörätien jatkeella ajavaan pyöräilijään nähden. Miten väistämissäännöt ajettaessa liikenneympyrässä menevät, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen? ”Liikenneympyrässä ajamista koskevat säännöt ovat...
Uusi, 1.6. voimaan tullut tieliikennelaki tuo muutoksia pyörätien jatkeen merkintöihin. Varsinaiset väistämissäännöt pysyvät kuitenkin ennallaan. Kahden vuoden siirtymäaika pyörätien jatkeen merkitsemiseen uuden lain mukaisesti tarkoittaa, että vielä hetkeen eivät tiemerkinnät...
Liikennevinkit
Sähköisiä liikkumisvälineitä on monia erilaisia. Laitteen ominaisuuksista riippuu, mitä liikennesääntöjä tulee noudattaa. Esimerkiksisähköpotkulaudalla kulkevaa koskevat samat liikenne- ja väistämissäännöt kuin pyöräilijää. Sähköisiä liikkumisvälineitä on nykyisin liikenteessä paljon. Laitteen ominaisuuksista riippuu,...
...reitti ei aina ole lyhyin! Yläkouluikäinen ei enää saa ajaa jalkakäytävällä. Ajoradalla ajettaessa liikennesääntöjen tuntemisen merkitys kasvaa. Käykää yhdessä nuoren kanssa läpi etenkin keskeiset väistämissäännöt ja miettikää lähiympäristöstä erilaisia esimerkkejä...