Siirry sisältöön

Tulokset haulle: nuorten liikenneturvallisuus

154 hakutulosta
...tämä on erikseen tavoitteessa 3. Uusi toimenpide-ehdotus: Edellisessä toimenpiteessä nuorten ylinopeudet ovat nostettu toimenpiteen kohteeksi. Yhtä lailla tärkeä ongelmakenttä on nuorten rattijuopumus – alkoholi ja muut päihteet nuorten onnettomuuksissa. Tähän...
Lue lisää
Valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa vietetään taas 12.-16.9.2022. Tämän vuoden liikenneturvallisuusviikon teemana on turvalliset koulumatkat. Liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on innostaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen kaikilla kouluasteilla ottamaan syksyn teemaviikon aikana liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn. Viikolla...
Lue lisää
...joka kolmas pyöräilyonnettomuus ajetaan humaltuneena. Mikä liikenneturvallisuusstrategia on ja miksi se on tärkeä? Liikenneturvallisuusstrategia on itsessäänkin merkittävä liikenneturvallisuusteko. Se luo puitteet suunnitelmalliselle liikenneturvallisuustyölle, linjaa tavoitteiden vaatimat toimenpiteet ja määrittää vastuutahot....
Lue lisää
Nuorten liikenneasenteisiin ja -käyttäytymiseen voidaan käyttää erilaisia keinoja ja lähestymistapoja: tietoa ja tosiasioita, omakohtaista kokemista ja tunteisiin vetoamista. Nuorten oma osallisuus ja hyväksyntä liikenneturvallisuustyöhön edesauttaa siinä onnistumista. Perhe, koulu ja...
Lue lisää
Nuorten elämänhallinta- ja tunnetaidot sekä turvallisuusmyönteiset asenteet luovat pohjan turvalliselle liikennekäyttäytymiselle. Nuorisotyöntekijöillä on keskeinen rooli näiden taitojen kehittämisen tukemisessa sekä asennekasvatuksessa. Liikenne on osa nuorten arkipäivää. Nuoret liikkuvat itsenäisesti niin...
Lue lisää
...nuorten liikenneturvallisuus. Lainsäädäntötyö on vasta alkanut. “Vaikka ikäpoikkeusluvan haltijoista on puhuttu julkisuudessa paljon, tulee kaikkien nuorten kuljettajien valmiuksia kehittää – ei pelkästään niiden, jotka saavat ajo-oikeuden poikkeusluvalla. Tämän yhteistyön seurauksena...
Lue lisää
...tasolla” olevana. Visiossa liikennejärjestelmän kehittämisestä vuoteen 2050 liikenneturvallisuus on kiitettävästi huomioitu Euroopan Unionissakin omaksutun nollavision mukaisesti: ”Liikenneturvallisuus onkorkealla tasolla kaikissa liikennemuodoissa, eikä kenenkään tarvitse loukkaantua vakavasti taimenehtyä liikenteessä.” Euroopan Unionissa,...
Lue lisää
...reitein, aikatauluin ja pysäkein. Kun kouluun kuljetaan jalan… Kävelevä koulubussi tekee koulumatkasta turvallisen Liikenteessä Liikenneturvallisuusviikko Valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa vietetään taas 12.-16.9.2022. Tämän vuoden liikenneturvallisuusviikon teemana on turvalliset koulumatkat. Liikenneturvallisuusviikko Edellinen Seuraava...
Lue lisää
...humalassa ajamista enemmän kuin muiden nuorten. Nuorten miesten riski kuolla rattiin on moninkertainen nuoriin naisiin verrattuna. Nuorten liikenneonnettomuudet Tieliikenteessä menehtyneistä 15–24-vuotiaita on lähes viidennes ja loukkaantuneista lähes kolmannes. Nuorten kuljettajien...
Lue lisää
...työpaikkojen kanssa Liikenneturva tekee myös yhteistyötä työpaikkojen kanssa, jotka tarvitsevat tukea liikenneturvallisuusasioissa. Yhteistyön kesto on yleensä 3-4 vuotta. Yhteistyön tavoitteena on, että liikenneturvallisuusasiat on sisällytetty työpaikan toimintakulttuuriin ja työpaikalla osataan...
Lue lisää
...mutta… Liikenneturvallisuus varhaiskasvatuksessa Liikenteessä Nuorten liikennekasvatus – Keinoja ja kanavia tavoittamiseen Nuorten liikenneasenteisiin ja -käyttäytymiseen voidaan käyttää erilaisia keinoja ja lähestymistapoja: tietoa ja tosiasioita, omakohtaista kokemista ja tunteisiin vetoamista. Nuorten...
Lue lisää
...kasvamisessa. Koulujen liikenneturvallisuusviikko alkaa tänään 12.9.2022. Teemaviikon tavoite on innostaa opettajia ja huoltajia ottamaan liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn kaikenikäisten lasten ja nuorten kanssa. Tue lasta ja nuorta liikkumaan koulumatkat turvallisesti Turvalliset koulumatkat...
Lue lisää