Siirry sisältöön

Tulokset haulle: nuorten liikenneturvallisuus

189 hakutulosta
...vuosiin. Arviomuistiossa todetaan, että ministeriö pitää tärkeänä nuorten liikkumisen mahdollistamista ja että esillä olleista vaihtoehdoista ne, joilla turvallista ajamista voitaisiin tukea nuorten liikkumistarpeet huomioiden, ovat ministeriön näkökulmasta ensisijaisia. Liikenneturvan mielestä...
Lue lisää
...onkin täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että nuorten liikenneturvallisuus huolettaa. Nuoret ovat viime vuosien myönteisestä kehityksestä huolimatta yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on 15–24-vuotias, ja ikäryhmän liikenneturvallisuus on...
Lue lisää
...Nuorten oma… Nuorten liikennekasvatus – Keinoja ja kanavia tavoittamiseen Liikenteessä Liikenneturvallisuusviikko – Turvallisesti perille Valtakunnallinen Liikenneturvallisuusviikko viettää 20. juhlavuotta viikolla 37 eli 9.–13.9.2024. Tervetuloa mukaan! Liikenneturvallisuusviikko – Turvallisesti perille Liikenteessä...
Lue lisää
...tehtyä liikenneturvallisuusstrategiaa tärkeänä ja merkittävänä liikenneturvallisuustekona, mutta liikenneturvallisuustavoiteisiin verrattuna liian vaatimattomana. Erittäin vaativia tieliikenteen turvallisuustavoitteita tavoittelevaa liikenneturvallisuusstrategiaa ei voi rajata toimenpiteisiin, joilla ei olisi kustannusvaikutuksia tai jotka eivät vaadi suurempia...
Lue lisää
...tehdään kuntien, ELY-keskusten, poliisin ja Liikenneturvan yhteistyönä vuosittain useita liikenneturvallisuussuunnitelmia. Kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma on työkalu kunnan liikenneturvallisuustyön suuntaamiseen ja koordinointiin. Se jalkauttaa valtakunnallisia ja alueellisia tavoitteita paikallistason turvallisuustoiminnaksi. Sen avulla liikenneturvallisuus...
Lue lisää
...käyttö ja koulukiusaaminen. Liikenneturvallisuus ei… Yläkoululainen liikenteessä Liikenteessä Liikenneturvallisuusviikko – Turvallisesti perille Valtakunnallinen Liikenneturvallisuusviikko viettää 20. juhlavuotta viikolla 37 eli 9.–13.9.2024. Tervetuloa mukaan! Liikenneturvallisuusviikko – Turvallisesti perille Liikenteessä Väsymys liikenteessä...
Lue lisää
...toteutuu, ajokorttilakiin tulee lisätä vaatimus siitä, että alaikäiset kuljettajat aloittavat ajouransa valvotusti. Ajokorttilakia muutettiin viimeksi vuonna 2018. Muutosta perusteltiin tarpeella lisätä nuorten liikkumismahdollisuuksia sekä alentaa ajokorttien hintaa. Liikenneturvallisuus jäi perusteissa...
Lue lisää
Liikenneturva kiittää siitä, että sillä oli mahdollisuus osallistua sekä liikenneturvallisuusstrategian eri työryhmiin että ohjausryhmään. Strategia valmisteltiin laajassa yhteisyössä. Liikenneturva pitää nyt tehtyä liikenneturvallisuusstrategiaa merkittävänä liikenneturvallisuustekona ja tärkeänä linjanvetona tulevalle liikenneturvallisuustyölle....
Lue lisää
...laatutekijä kaikissa ikäluokissa. Tilastojen valossa nuorten liikenneturvallisuustilanne on Suomessa kehittynyt myönteiseen suuntaan, mutta nuoret ovat edelleen yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Suomessa 15–24-vuotiaiden liikenneturvallisuus on alle EU:n keskitason. Viimeisen kolmen vuoden aikana vuosittain...
Lue lisää
...aiheesta Liikenteessä Nuorten liikennekasvatus – Keinoja ja kanavia tavoittamiseen Nuorten liikenneasenteisiin ja -käyttäytymiseen voidaan käyttää erilaisia keinoja ja lähestymistapoja: tietoa ja tosiasioita, omakohtaista kokemista ja tunteisiin vetoamista. Nuorten oma… Nuorten...
Lue lisää
...Aluevaaleissa 23.1.2022 päätetään siitä, ketkä tekevät päätöksiä hyvinvointialueilla mm. nuorten mielenterveyspalveluista. Nyt on aika kehittää nuorten mielenterveyspalveluita. Tämä tukee myös liikenneturvallisuustyötä ja edistää nuorten liikenneturvallisuutta. Terapiatakuu tulee toteuttaa kaikilla hyvinvointialueilla....
Lue lisää
...on tärkeä tehtävä tuoda nuorten ääntä kuuluviin ja ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin. Kannustamme nuorisovaltuustoja mukaan ratkaisemaan paikallisia liikenneturvallisuushaasteita. Seuraavassa muutama vinkki toimeen tarttumiseksi. Ensimmäisenä kannattaa tutustua alueenne liikenneturvallisuustilanteeseen. Voitte...
Lue lisää