Liikenneturva julkaisee kuukausittain Tilastokeskuksen keräämät tiedot tieliikenteessä loukkaantuneista ja kuolleista. Näistä tiedoista kootaan vuosittain onnettomuustarkasteluja eri tienkäyttäjä- ja ikäryhmittäin. Tilastokeskuksen ennakkotiedot perustuvat poliisin kirjaamiin tieliikenneonnettomuuksiin. Ennakkotiedot kuluvan kuukauden tilanteesta valmistuvat seuraavan kuukauden lopulla.

Lisätietoja tietokantapalvelusta

Tieliikenteessä kuolleet

Tammi-lokakuun ennakkotiedot

Vuosi Kuolleet
2020 184
2019 182

Lähde: Tilastokeskus

Koko vuosi

Vuosi Kuolleet
2019 210 (viimeisin ennakkotieto)
2018 239
2017 238
2016 258
2015 270
2014 229
2013 258

Lisätietoja tietokantapalvelusta

Vakavasti loukkaantuneet

Vuosi Vakavasti loukkaantuneet Virallisen tilaston ulkopuolella, vain hoitoilmoitusaineistossa Yhteensä
2018 485 471 956
2017 409 420 829
2016 460 432 892
2015 477 399 876
2014 519 434 953

Tieliikenneonnettomuustilastojen avulla seurataan liikenneturvallisuustilannetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Tilastoja käytetään muun muassa liikenneturvallisuustoimenpiteiden ja liikennesuunnittelun perusteena ja hyödynnetään alaa palvelevassa tutkimuksessa. Tieliikenneonnettomuuksien tilastopalvelu sisältää tietoja Suomessa poliisin tietoon tulleista tieliikenneonnettomuuksista sekä niissä kuolleista ja loukkaantuneista. Lisätietoja tilastoinnista Suomessa täältä.

 

Tilastokatsaukset

Tilastokatsauksissa on eritelty eri tienkäyttäjä- ja ikäryhmien onnettomuuksien kehitystä ja tyypillisiä piirteitä.

Aihepiirit: