Kaikilla mönkijöillä on oltava liikennevakuutus tiellä ja maastossa ajettaessa. Myös rekisteröimättömillä mönkijöillä pitää olla liikennevakuutus.

Moottoriajoneuvon käyttö maastossa edellyttää aina maanomistajan tai maanhaltijan lupaa.

Mönkijän kuljettajan ja matkustajan on käytettävä asianmukaista suojakypärää. Suojakypärän käyttö koskee myös traktorimönkijän kuljettajaa ja matkustajaa. Suojakypärää ei lain perustella tarvitse käyttää korilla tai turvakaarella varustetulla mönkijällä liikuttaessa eikä eräissä työtehtäviin liittyvissä tilanteissa. Liikenneturva suosittelee kypärän käyttöä aina mönkijällä liikuttaessa.

Myös ajoasu on tärkeä turvallisuustekijä. Hyvä ajoasu paitsi vähentää vammoja onnettomuustilanteessa, tarjoaa myös suojaa kylmyyttä, tuulta ja kosteutta vastaan. Muun liikenteen seassa kulkevan mönkijän erottumista ja näkymistä helpottaa värikäs ajoasu.

Mönkijätyypit

Mönkijät luokitellaan käytön ja tyyppihyväksynnän perusteella kahteen pääluokkaan:

 • Maastomönkijä on maastoajoneuvo, jota saa käyttää tiealueella vain poikkeustapauksissa.
 • Tieliikenteeseen hyväksytyt mönkijät ovat keveitä nelipyöriä tai raskaita nelipyöriä. Liikenteessä saa liikkua myös traktoriksi hyväksytyllä mönkijällä.

Osa mönkijöistä on luokiteltu L-luokan tiellä käytettäviksi ajoneuvoiksi. Näitä ovat:

 • L6e-A luokan kevyt maantiemönkijä. Ajoneuvon suurin sallittu rakenteellinen nopeus on 45 km/h. Ajokorttiluokka AM, ikäraja 15 vuotta.
 • L7e-A luokan maantiemönkijä. Ajokorttiluokka B.
 • L7e-B luokan maastomönkijä. Ajokorttiluokka B.

T-luokan traktorimönkijät voidaan luokitella seuraaviin ryhmiin:

 • T1-a, T2-a, T3-a tai T3-luokan traktorimönkijä. Ajoneuvon suurin sallittu rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h. Ajokorttiluokka T, ikäraja 15 vuotta.
 • T1-b ja T2-b luokan traktorimönkijä. Ajoneuvon rakenteellinen nopeus yli 40 km/h, kuitenkin enintään 60 km/h. Ajokorttiluokka T, ikäraja 15 vuotta.
 • T3-b luokan traktorimönkijä. Ajoneuvon rakenteellinen nopeus yli 40 km/h, kuitenkin enintään 60 km/h. Ajokorttiluokka AM 121, ikäraja 15 vuotta.
 • T1-b, T2-b ja T3-b luokan traktorimönkijä. Ajoneuvon rakenteellinen nopeus yli 60 km/h, kuitenkin enintään 80 km/h. Ajokorttiluokka B, ikäraja 18 vuotta. 

T1- ja T2 -luokan traktorimönkijöiden omamassa ajokuntoisena on yli 600 kiloa. T3-luokan traktorimönkijän omamassa ajokuntoisena on enintään 600 kiloa.

  Ajokorttiluokka tiealueella Nopeusrajoitus tiealueella Määräaikaiskatsastettava Rekisteröinti
L6e-A kevyt maantiemönkijä AM 45 Kyllä Kyllä
L7e-A maantiemönkijä B tiekohtainen Kyllä Kyllä
L7e-B maantiemönkijä B tiekohtainen Kyllä Kyllä
T1-a, T2-a ja T3-a traktorimönkijä T 40 Ei Kyllä
T1-b ja T2-b traktorimönkijä T 60 Ei  Kyllä
T3-b traktorimönkijä AM 121 60 Ei Kyllä
T1-b, T2-b ja T3-b traktorimönkijä (lukkiutumaton jarrujärjestelmä) B 80 Luvanvaraisessa liikenteessä Kyllä
Maastoajoneuvo (maastomönkijä) B 40  Ei Ei

HUOM! A1-, A2-, A- ja B- luokka sisältää T-luokan ajo-oikeuden.

Maastomönkijällä saa ajaa tilapäisesti tiealueella tarpeellista varovaisuutta noudattaen lain erikseen sallimissa erityistilanteissa.

 • Mönkijällä saa ylittää tien tai sillan. Kuljettajalla tulee olla vähintään B-luokan ajokortti tietä ylittäessään tai ajaessaan poikkeustapauksessa tiealueella.
 • Kuljetustehtävä tai maaston olosuhteet tekevät maastossa liikkumisen kohtuuttoman vaikeaksi.
 • Tiealueella ajamista on pidettävä tien turvallisen ylittämisen kannalta tarpeellisena (esimerkiksi jyrkästä mutkakohdasta voi siirtyä suoremmalle tieosalle tie ylittämistä varten).
 • Maastomönkijään on lisättävä polttoainetta sen käyttömaaston välittömässä läheisyydessä olevalla huoltoasemalla.
 • Maastomönkijä on siirrettävä maastoon tai maastosta yleiselle liikenteelle tarkoitetulla pysäköintipaikalla.

Mönkijän riskit

 •  Mönkijän kaatumisherkkyys.
 •  Renkaissa käytetään liian alhaisia ilmanpaineita ja renkaat ovat sopimattomat maantieajoon.
 •  Nopeus tilanteeseen ja olosuhteisiin nähden on liian suuri.
 •  Kuljettaja on alkoholin vaikutuksen alainen.
 •  Kuljettaja ei käytä suojakypärää.
 •  Kuljettajalla on piittaamaton asenne liikennesääntöjä kohtaan.
 •  Kuljettaja on kokematon.

Mönkijäonnettomuudet

Mönkijällä tapahtuneita onnettomuuksia on vaikea eritellä onnettomuustilastoissa. Mönkijäonnettomuusmäärien selvittämistä hankaloittaa mönkijäonnettomuuksien rajaus, joka ei ole selkeä. Nykyiset tilastointimenetelmät eivät tue riittävästi maastoliikenneonnettomuuksien tilastointia.

Tyypillistä vakavimmissa mönkijäonnettomuuksissa ovat:

 • menehtynyt on ajoneuvon kuljettaja ja useimmiten mies
 • yleisimmin mönkijäonnettomuuksissa menehtynyt on 46–65-vuotias
 • onnettomuudessa mönkijä kaatuu
 • tieltä suistuminen on yleinen onnettomuustyyppi
 • kuljettaja ei ole käyttänyt suojakypärää
 • ajoneuvona on maastomönkijä
 • ajoneuvoa on ajettu alkoholin vaikutuksen alaisena.

Yleisimmin kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat kaatumisia tai tieltä suistumisia. Tieltä suistumisessa ajoneuvo usein lähtee ensin heittelehtimään, jolloin kuljettaja menettää ajoneuvon hallinnan. Maastossa ajettaessa yleisin onnettomuustyyppi on kaatuminen.

Kuolemaan johtaneissa mönkijäonnettomuuksissa usea kuljettajista on ollut alkoholin vaikutuksen alainen. Suurimmalla osalla heistä veren alkoholipitoisuus on ollut 1,2 promillea tai sitä suurempi.

Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa yleisimmin kuoleman aiheuttaa vamma, joka on kohdistunut kalloon tai rintakehään. Loukkaantumiseen johtavat vammat sijaitsevat yleisimmin olkapäässä tai yläraajoissa, kaulan tai selkärangan alueella tai lantion alueella.

Aihepiirit: