Mönkijällä ajaminen

Renkaissa käytetään vähäistä ilmanpainetta (0,25-0,5 kg/m2). Nämä ominaisuudet aiheuttavat sen, että mönkijää pitää ajaa ennakoivasti ja aktiivisesti. Aktiivinen ajo tarkoittaa sitä, että kuljettaja käyttää omaa vartaloaan vakauttamaan laitteen kulkua. Kehon käyttö on tärkeää maastossa ja tiellä.

Ennen mönkijän käyttöönottoa tutustu varsinkin ajoneuvon jarrujen toimintaan, niiden toimintapa voi olla erilainen laitteesta riippuen.

Painonsiirrolla vakautta ajoon

Maastossa kuljettaja joutuu kaiken aikaa suunnittelemaan reittiä ja miettimään ennakkoon, mistä aikoo ajaa. Ennakointi tuo pelivaraa ja eteneminen on tehokasta ja turvallista. Vauhti tulee pitää tasaisena, koska erityisesti vaikeassa maastossa tasainen kaasun käyttö on perusedellytys etenemiselle.

Maastoajossa painonsiirto on ensiarvoisen tärkeää. Kaarreajossa mönkijä pyrkii kallistumaan ulkokaarteen suuntaan, joten mutkissa siirretään painoa sisäkaarteen puolelle. Painotus sisäkaarteen puolelle vähentää kallistumista oleellisesti. Jarrutuksissa painoa viedään taakse. Kun painoa saadaan myös takarenkaille, sujuu jarrutus rauhallisemmin. Äkkinäisessä jarrutuksessa näin ehkäistään myös perän nouseminen ilmaan.

Tärkeää on hallita epätasaisen maaston ajamisen perusteet. Mönkijän kaatuminen mäessä tavalla tai toisella on ollut syy moneen mönkijäonnettomuuteen. Mönkijä on ajettava mäkeen aina kohtisuoraan; oltiinpa menossa sitten ylös tai alas. Etenkin viistosti laskeutuminen on vaarallista, sillä mönkijä kaatuu varsin helposti etukulman yli rinteessä, koska kuljettajan ja ajoneuvon yhteispainopiste on varsin korkealla.

Mäkeä noustessa painoa viedään hieman eteen, jotta eturenkaat pysyisivät maassa varmemmin. Mäkeä laskeudutaan pitämällä paino takana. Jos mönkijällä pitää nousta erittäin jyrkkä mäki tai ylittää jyrkkäreunainen oja, on kuljettajan turvallisinta ajaa seisten tai ajaa toinen polvi mönkijän istuimella. Näin kuljettajalla on paremmat mahdollisuudet siirtää painoa nopeasti sinne, missä sitä tarvitaan.

Tiellä ajettaessa vältetään tiukkoja käännöksiä

Turvallinen eteneminen tiellä edellyttää oikeiden ajolinjojen omaksumista. Mutkat ajetaan mönkijällä niin, että vältetään tiukkojen käännösten tekeminen. Oikeaoppisesti tiukkaan kaarteeseen ajetaan siten, että käännökseen tultaessa vähennetään vauhtia ja käännökseen lähdetään oman ajokaistan ulkolaidasta.

Kaikki mönkijät on alun perin suunniteltu pääasiassa maastokäyttöön. Tämä vaikuttaa mönkijöiden ominaisuuksiin tieliikenteessä.

Mutkan pohjassa ajolinja käy oman ajokaistan sisälaidassa ja mutkasta ajetaan ulos siirtyen hiljalleen oman ajokaistan ulkolaitaan. Näin vältytään teräviltä käännöksiltä, jotka ovat mönkijälle etenkin kovassa vauhdissa vaarallisia.

Nopeuden pitää olla sellainen, että pysytään omalla ajokaistalla.

Perävaunun vetäminen tieliikenteessä

Varsinkin traktorimönkijään halutaan usein kytkeä perävaunu, jolla kuljetetaan erilaista tavaraa. Ensimmäinen ja tärkein tehtävä tässä yhteydessä on varmistaa mönkijän rekisteröintitodistuksesta suurin sallittu perävaunumassa. Usein traktorimönkijöille ei ole sallittu kovin suurta perävaunumassaa. Suurin sallittu perävaunumassa voi rajoittaa yhdistelmän käyttökelpoisuutta suuresti ja painavamman perävaunun kanssa yhdistelmästä tulee helposti laiton.

Aihepiirit: