Ennakoiva kuljettaja osaa tunnistaa omassa ja muiden ajamisessa riskitekijöitä ja on pohtinut etukäteen keinoja niiden välttämiseksi. Ennakointia tarvitaan sekä ennen ajoon lähtöä että sen aikana. Ajoneuvon hallinta- ja turvalaitteiden toimintaan kannattaa tutustua ennen ajoon lähtöä. Renkaiden kulumisen tarkkailu, ajoneuvon säännöllinen huoltaminen ja nopea vikojen korjaaminen edesauttavat turvallista ajamista.

Ennalta pohditun ajoreitin ja aikataulun noudattamisella välttää turhaa stressaantumista. Säännöllinen taukojen pitäminen rytmittää ja rentouttaa matkantekoa. Sää- ja kelipalvelun seuraaminen ja ajopäätösten tekeminen niiden mukaan antavat hyvät eväät reitin ja ajoaikataulun pohdinnalle.

Ajon aikana pelivaran pitäminen edellyttää muutamaa perusasiaa. Nopeus on tärkein yksittäinen tekijä. Tärkeätä on oivaltaa myös liikenteen vuorovaikutteisuus: muiden havainnointi ja omien aikeiden ennakoitavuus ovat keskeisiä turvallisuustekijöitä. Riittävän pitkät turvavälit lisäävät pelivaraa.

Ennakoi – pidä pelivaraa

Suurin sallittu nopeus ei aina takaa turvallista ajamista. Nopeuden valintaan vaikuttaa monta eri tekijää. Jos olosuhteet, liikenneympäristö tai liikennetilanne vaikeuttaa ajamista, on paras vähentää nopeutta. Silloin

  • havaintojen tekemiseen jää enemmän aikaa,
  • pysähtymismatka ja -aika lyhenevät,
  • mahdollisuudet hallita ajoneuvoa paranevat,
  • mahdollisessa törmäyksessä seuraukset ovat lievemmät ja
  • auton turvatekniikasta on enemmän hyötyä.

Vartti pois vauhdista – jarrutusmatka lyhenee lähes puoleen

Ajonopeus vaikuttaa suoraan jarrutusmatkan pituuteen. Nopeuden kaksinkertaistuessa jarrutusmatka nelinkertaistuu. Sama toimii myös käänteisesti: nopeuden alentaminen neljänneksellä lyhentää jarrutusmatkan lähes puoleen.

Pidä turvaväli

Useimmat autoilijat pitävät toisiinsa noin sekunnin mittaista väliä. 100 km/h nopeudella se on noin 30 metriä. Käytännössä näin lyhyt turvaväli ei riitä, koska kaikki ihmiset eivät reagoi ärsykkeisiin yhtä nopeasti.

Taajamissa etäisyyden on oltava metreinä vähintään puolet käytetystä ajonopeudesta (esim. 40 km/h – 20 m). Maantiellä hyvissä oloissa etäisyyden pitää olla metreinä sama kuin ajonopeus (esim. 80 km/h – 80 m).

Havainnointi ja vuorovaikutus

Ennakoiva kuljettaja luo itselleen toimintatapoja välttääkseen onnettomuuden. Mieti valmiiksi, mitä erilaisissa tilanteissa kannattaa tehdä. Liikuta katsettasi ja luo kokonaiskuva tilanteesta. Tarkkaile tien suuntaa, sen pintaa, risteyksiä, muita tienkäyttäjiä sekä tilannetta takanasi. Auton peileistä ei aina näe, mitä tapahtuu takaviistossa. Katveet tuleekin varmistaa päätä kääntämällä aina ennen kääntymistä tai kaistanvaihtoa.

Autoilijana olet koko ajan vuorovaikutuksessa muiden tienkäyttäjien kanssa. Oma toiminta vaikuttaa toisiin ja päinvastoin. Aikeiden ilmaiseminen ajoissa parantaa kaikkien mahdollisuuksia ennakoida ja toimia turvallisesti. Ennakointi on tulevien tilanteiden ennustamista, riskien tunnistamista ja niiden torjumista omaa toimintaa muuttamalla.

Kun pelivara käy vähiin

Jokaiselle kuljettajalle sattuu ennakointivirheitä. Kun pelivara vähenee 2–3 sekuntiin, on onnettomuus vielä vältettävissä. Hallittu pysähtyminen, luiston oikaisu tai esteen väistäminen voivat antaa mahdollisuuden selvitä tilanteesta.

Ajoneuvoissa on nykyään kuljettajille avuksi tekniikkaa hätätilanteita varten. Esimerkiksi ajonvakautusjärjestelmä ESC estää auton luisuja ja niistä johtuvia hallinnan menetyksiä jarruttamalla oikea-aikaisesti yksittäisiä pyöriä ja vähentämällä moottorin tehoa. Auto pysyy hallinnassa tilanteissa, joissa se voisi ilman järjestelmää lähteä sivuluisuun tai ohjautua huonosti. Liukkaalla kelillä ajonvakautusjärjestelmän merkitys korostuu entisestään.

Kun pelivaraa ei enää ole

Ennakoiva kuljettaja osaa varautua myös pahimpaan. Törmäys kiinteään esteeseen esimerkiksi 50 km/h nopeudella vastaa pudotusta keula edellä kolmikerroksisen talon katolta. Törmäysnopeuden kaksinkertaistuessa törmäysvoimat nelinkertaistuvat.

Käsien ja jalkojen voima ei riitä pitämään ihmistä paikallaan törmäyksessä. Turvavyöt ja turvatyyny estävät autossa matkustavia iskeytymästä auton sisärakenteita vasten. Turvatyyny toimii oikein vain yhdessä turvavyön kanssa.

Käytä turvavyötä myös takapenkillä - Jos takapenkkiläiset eivät käytä turvavyötä, he paiskautuvat törmäyksessä valtavalla voimalla edessä istuvien niskaan.