Alkolukon toiminta perustuu alkometriin

Alkolukko aktivoituu, kun ajoneuvoon kytketään sytytysvirta päälle. Lyhyen lämmitysajan jälkeen laite pyytää kuljettajaa antamaan puhallusnäytteen. Hyväksytyn lukeman jälkeen laite sallii ajoneuvon käynnistyksen. Käynnistyksen estorajana useimmissa laitteissa on 0,1 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. Tämä vastaa noin 0,2 promillen alkoholipitoisuutta veressä.

Laite opastaa käyttäjäänsä tapahtuman eri vaiheissa ja tapahtumat tallentuvat ohjausyksikköön. Lokitietoja voidaan halutessa tarkastella huollon yhteydessä.

Alkolukko voidaan asentaa vapaaehtoisesti lähes kaikkiin moottorikäyttöisiin ajoneuvoihin, esimerkiksi autoihin, traktoreihin, moottoripyöriin tai mönkijöihin. Alkolukollista ajoneuvoa ei vapaaehtoisessa käytössä tarvitse muutoskatsastaa.

Rattijuopumukseen syyllistynyt henkilö voi ehdottoman ajokiellon sijaan pyytää valvottua ajo-oikeutta alkolukolla varustetulla ajoneuvolla.

Alkolukon käyttö ja haluttujen ominaisuuksien asettaminen vapaaehtoiskäytössä on vapaampaa kuin valvotussa ajo-oikeudessa. Yleensä alkolukkoon puhalletaan vain liikkeelle lähdettäessä. Oletukseksi voidaan asettaa esimerkiksi, että

  • alkolukko ei edellytä puhallusta käynnistyksen yhteydessä, kun ajoneuvo on ollut pysähdyksissä alle tunnin tai 
  • puhallusta vaaditaan satunnaisesti muutaman kerran päivässä. Tämä sopii yrityskäyttöön, jossa useampi kuljettaja ajaa samalla ajoneuvolla päivän aikana.

Mistä alkolukon voi hankkia

Alkolukkoja voi tiedustella laitevalmistajien edustajilta. Alkolukko asennetaan laitevalmistajan kanssa sopimuksen tehneessä asennusliikkeessä. Tietoa alkolukon asennuspaikoista saa myös Liikenne- ja viestintäviraston sivuilta. Alkolukko vaatii kalibrointihuollon malleista riippuen 6 kuukauden tai yhden vuoden välein.

Valvottu ajo-oikeus

Rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen syyllistynyt henkilö voi saada ajo-oikeutensa takaisin ottamalla ajoneuvoonsa alkolukon ja sitoutumalla muihin valvotun ajo-oikeuden ehtoihin. Valvotun ajo-oikeuden myöntäminen ei vaikuta rattijuopumuksesta tuomittavaan rangaistukseen.

Valvotussa ajo-oikeudessa, alkolukko voi pyytää puhalluksen uudelleen milloin tahansa ajon aikana. Ajon aikana annettu negatiivinen puhallustulos ei sammuta ajoneuvoa, mutta kytkee sen hätävilkut ja hälyttimen sireenin toimintaan herättäen huomiota ja estäen näin pidemmän ajamisen. Samalla ajoneuvon lokiin jää tieto tapahtuneesta, mikä voi pidentää valvotun ajo-oikeuden voimassaoloa tai evätä sen kokonaan.

Valvotun ajo-oikeuden voi saada vakinaisesti Suomessa asuva henkilö, joka on syyllistynyt alkoholin käyttöön perustuvaan rattijuopumukseen ja joka ei ole muusta syystä ajokiellossa. Valvottua ajo-oikeutta voi pyytää rattijuopumusta tutkivalta poliisilta tai rattijuopumusasian käsittelyn yhteydessä tuomioistuimelta. Valvotun ajo-oikeuden alkolukon voi asennuttaa henkilöautoon,  linja-autoon,  pakettiautoon,  kuorma-autoon tai  traktoriin. Ajoneuvo pitää muutoskatsastaa valvotun ajo-oikeuteen käytettävän alkolukon asentamisen tai sen pois ottamisen yhteydessä. 

Valvottavan on käytävä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön luona keskustelemassa päihteiden käytöstä, niiden vaikutuksista terveyteen sekä hoitomahdollisuuksista. Valvottavan on pyydettävä käynnistä todistus, josta ilmenee käynnin tarkoitus. Todistus toimitetaan poliisille.

 

Aihepiirit: