Autoilun apuvälineet

Erilaisilla autoilun apuvälineillä voi helpottaa muun muassa autoon menemistä ja sieltä nousemista. Kuljettajan lisäksi apuvälineistä voi olla hyötyä myös matkustajalle, jolla on ongelmia liikkumisessaan.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä käsi- ja jalkavoimien heikkous saattavat aiheuttaa ajamisen vaikeutumista. Moni liikkuu myös pyörätuolilla tai käyttää rollaattoria. Liikkumisen ongelmia omaavat voivat ajaa autoa siinä missä muutkin, jos autossa on tarvittavat apuvälineet ja muu terveys riittää turvalliseen autoiluun.

Jos kuljettajalla on ongelmia liikkumisessaan, hän voi apuvälineitä käyttämällä helpottaa autoon siirtymistä ja autosta poistumista. 

Apuvälineitä ovat muun muassa

  • istuimelle sijoitettava kääntölevy, joka helpottaa sisään- ja uloskäyntiä
  • apukahva, joka antaa tukea autoon mennessä ja sieltä noustessa
  • turvavyön vedin, joka helpottaa turvavyön vetämistä.

Apuvälineitä lainaa, myy ja asentaa muun muassa Respecta sekä Autoliitto. Hakusanoilla "autoilun apuvälineet" löytää myös muita toimittajia.

Katso video apuvälineiden käytöstä:

Ajoneuvoon jälkikäteen asennettavia laitteita on kehitetty erityisesti toimintaesteisten tarpeisiin. Niistä saa lisätietoa laitteita myyviltä tahoilta, kuten Respectalta. Apuvälineitä myyvät ja asentavat firmat kartoittavat käytettävän apuvälineratkaisun asiakkaan tarpeiden, toimintakyvyn ja auton perusteella. Usein palvelu kattaa tarvekartoituksen ja asennuksen lisäksi neuvonnan, käytön opastuksen ja huoltopalvelut.

Autoihin voidaan tehdä monenlaisia auton käyttöä ja ajamista helpottavia muutoksia. Esimerkiksi polkimia voidaan korottaa, muuttaa kaasu ja jarru käsikäyttöisiksi ja asentaa autoon pyörätuolihissi tai -nostin. Kun autoa muutetaan olennaisesti esimerkiksi lisäämällä siihen tai poistamalla siitä osia, on autolle tehtävä muutoskatsastus. Apuvälineiden asentamisen yhteydessä kannattaa aina erikseen selvittää onko auto muutoskatsastettava.

Auton istuimelle asetettava kääntölevy auttaa autoon menemistä ja sieltä ulos tulemista.

Istuimet ja niihin liittyvät apuvälineet

Istuimelle asetettava kääntölevy helpottaa sisään- ja uloskäyntiä. Selkätuella ja istuintyynyllä voidaan puolestaan vaikuttaa parhaan mahdollisen istuma-asennon löytymiseen. Markkinoilla on myös autoon asennettavia erikoisistuimia tai kääntyviä istuimia.

Apukahva ja turvavyön vedin

Apukahvan avulla autoon istahtaminen ja siitä ulos nouseminen helpottuvat irrallisella apukahvalla. Jos turvavyön kiinnittämisessä on vaikeuksia, voidaan turvavyöhön kiinnittää turvavyön vedin.

Jaa