Autoilun apuvälineet

Erilaisilla autoilun apuvälineillä voi helpottaa muun muassa autoon menemistä ja sieltä nousemista. Kuljettajan lisäksi apuvälineistä voi olla hyötyä myös matkustajalle, jolla on ongelmia liikkumisessaan.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä käsi- ja jalkavoimien heikkous saattavat aiheuttaa ajamisen vaikeutumista. Moni liikkuu myös pyörätuolilla tai käyttää rollaattoria. Liikkumisen ongelmia omaavat voivat ajaa autoa siinä missä muutkin, jos autossa on tarvittavat apuvälineet ja terveys riittää turvalliseen autoiluun.

Jos kuljettajalla on ongelmia liikkumisessaan, hän voi apuvälineitä käyttämällä helpottaa autoon siirtymistä ja autosta poistumista. 

Autoilun apuvälineitä ovat muun muassa

  • istuimelle sijoitettava kääntölevy, joka helpottaa sisään- ja uloskäyntiä
  • apukahva, joka antaa tukea autoon mennessä ja sieltä noustessa
  • turvavyön vedin, joka helpottaa turvavyön vetämistä.

Autoilun apuvälineitä myyvät muun muassa Respecta sekä Autoliitto. Hakemalla apuvälineiden nimillä tai sanoilla "autoilun apuvälineet" löytää myös muita toimittajia.

Katso video kääntölevyn, apukahvan ja turvavyön vetimen käytöstä:

Ajoneuvoon jälkikäteen asennettavia laitteita on kehitetty erityisesti toimintaesteisten tarpeisiin. Niistä saa lisätietoa laitteita myyviltä tahoilta, kuten Respectalta. Apuvälineitä myyvät ja asentavat firmat kartoittavat käytettävän apuvälineratkaisun asiakkaan tarpeiden, toimintakyvyn ja auton perusteella. Usein palvelu kattaa tarvekartoituksen ja asennuksen lisäksi neuvonnan, käytön opastuksen ja huoltopalvelut.

Autoihin voidaan tehdä monenlaisia auton käyttöä ja ajamista helpottavia muutoksia. Esimerkiksi polkimia voidaan korottaa, muuttaa kaasu ja jarru käsikäyttöisiksi ja asentaa autoon pyörätuolihissi tai -nostin. Kun autoa muutetaan olennaisesti esimerkiksi lisäämällä siihen tai poistamalla siitä osia, on autolle tehtävä muutoskatsastus. Apuvälineiden asentamisen yhteydessä kannattaa aina erikseen selvittää onko auto muutoskatsastettava.

Auton istuimelle asetettava kääntölevy auttaa autoon menemistä ja sieltä ulos tulemista.

Autoihin asennettavat apuvälineet

Autoon jälkikäteen asennettavia apuvälineitä ovat muun muassa kääntöistuimet, käsihallintalaitteet ja erilaiset nostimet. Niiden tarve ja turvallisuus arvioidaan yksilöllisesti. Asentaminen voi edellyttää muutoskatsastuksen tekemistä autoon.

Apukahva, kääntölevy ja turvavyön vedin

Irrallisen apukahvan ja kääntölevyn avulla autoon istahtaminen ja siitä ulos nouseminen helpottuvat apukahvalla. Jos turvavyön kiinnittämisessä on vaikeuksia, voidaan turvavyöhön kiinnittää turvavyön vedin.

Jaa