Siirry sisältöön
Moottoritiellä voi pääsääntöisesti käyttää kaukovaloja myös kohtaamistilanteessa, sillä ajolinjat ovat sivusuunnassa kaukana toisistaan eikä häikäisyvaaraa ole, jos kuljettaja suuntaa katseensa tien oikeaan reunaan.
Valoa kansalle – käytä pitkiä valoja oikein

Pimein vuodenaika haastaa kuljettajaa. Liikenneturva muistuttaa, että tielle tarvitaan mahdollisimman paljon valoa riittävän hyvän näkyvyyden varmistamiseksi. Tämä edellyttää, että kaukovaloja käytetään oikein myös kohtaamis- ja ohitustilanteissa. Lisäksi ajonopeus on pidettävä tilanteen tasalla.

Havainnointi on keskeinen asia, kun ajetaan pimeällä. Sitä varten tielle tarvitaan mahdollisimman paljon valoa. Kaukovaloja kannattaa käyttää aina, kun se muita häikäisemättä on mahdollista ja tieosuus ei ole muutoin valaistu. Katse on hyvä suunnata niin kauas tielle kuin valot näyttävät.

Kaukovalojen eli niin sanottujen pitkien valojen käyttö vaatii kuitenkin erityishuomiota kohtaamis- ja ohitustilanteissa.

Pitkät valot kohtaamistilanteessa

”Kohtaamistilanteissa ei pidä vaihtaa lähivaloille liian aikaisin, jotta valojen väliin ei jää pimeää vyöhykettä. Hyvä hetki napsauttaa lähivalot päälle on silloin, kun autojen valokiilat kohtaavat. Takaisin kaukovaloihin vaihdetaan juuri ennen kohtaamishetkeä”, opastaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eini Karvonen.

Suoralla moottoritieosuudella pitkiä valoja voi pääsääntöisesti käyttää myös kohtaamistilanteissa. Mutta mutkissa on oltava tarkkana, ettei häikäise vastakkaisesta suunnasta tulevaa.

Takaisin kaukovaloihin vaihdetaan juuri ennen kohtaamishetkeä. Näin saadaan aikaan mahdollisimman hyvä näkyvyys häikäisemättä vastaantulevaa kuljettajaa.
Takaisin kaukovaloihin vaihdetaan juuri ennen kohtaamishetkeä. Näin saadaan aikaan mahdollisimman hyvä näkyvyys häikäisemättä vastaantulevaa kuljettajaa. Kuva: Liikenneturvan EAK-materiaali

”Kohtaamistilanteessa katse on suunnattava kohti tien oikeaa reunaa, niin välttyy häikäistymiseltä. Silloin huomioi vielä tarkemmin oikean reunan ja sen mahdolliset esteet. Ajolinja kohtaamistilanteessa voi olla normaalia reunemmassa etenkin kapeilla teillä”, Karvonen vinkkaa.

Pitkät valot ohitustilanteessa

Ohitustilanteissakin on huolehdittava tehokkaasta valojen käytöstä siten, että näkyvyys eteenpäin on mahdollisimman hyvä sekä ohittajalle että ohitettavalle. Ohitustarve on aina syytä harkita tarkkaan. Vastuu turvallisesta ohittamisesta on aina ohittamaan lähtevän ajoneuvon kuljettajalla.

”Kun lähestyt ohitettavaa, pidä pitkät päällä niin kauan, että näet auton ääriviivat selvästi. Tässä kohtaa on hyvä vaihtaa lähivaloille. Kaukovalot kannattaa laittaa uudestaan päälle silloin, kun olet tulossa ohitettavan rinnalle. Näin näet mahdollisimman pitkälle eteenpäin”, Karvonen ohjeistaa ja jatkaa:

Kaukovaloille vaihdetaan ohitettavan ajoneuvon rinnalle tultaessa.
Kaukovaloille vaihdetaan ohitettavan ajoneuvon rinnalle tultaessa. Kuva: Liikenneturvan EAK-materiaali

”Jos sinua ohitetaan, vaihda kaukovalot lähivaloihin vasta, kun ohittaja alkaa siirtyä kaistallesi.”

Huomioi pimeys myös ajonopeudessa

Tehokkaan valojen käytön lisäksi maltillinen ajonopeus antaa lisäaikaa havainnoinnille ja reagoinnille pimeällä ajettaessa.

”Tilanteeseen sopiva nopeus auttaa näkemään paremmin. Jo pienikin nopeuden alentaminen antaa kuljettajalle lisäaikaa havaintojen tekoon ja jättää pelivaraa pysäyttää auto tiukoissakin paikoissa. Erittäin tärkeää tämä on taajamissa, joissa liikkuu kävelijöitä ja pyöräilijöitä ja joissa on paljon suojateitä”, Karvonen summaa.