Siirry sisältöön
Väistämissääntöjen tuntemuksessa paljon parannettavaa

Liikenneturvan tuore kysely kertoo, että suomalaisilla on puutteita pyöräilijöiden ja autoilijoiden välisten väistämissääntöjen tuntemuksessa. Liikenneturvan Tampereen ja Jyväskylän aluetoimipisteet muistuttavat, että liikennesääntöjen kertaamisen lisäksi risteysalueilla on syytä ajaa ennakoiden ja hiljentää nopeutta kulkumuodosta riippumatta.

Autoilijoiden ja pyöräilijöiden välisten väistämissääntöjen tuntemuksessa on puutteita. Liikenneturvan tuoreessa kyselyssä* vain kaksi viidestä suomalaisesta (41 %) tiesi, että pyöräilijät väistävät autoilijoita kuvan tilanteessa.

”Kun pyöräilijä tulee pyörätieltä ajoradalle, hänen on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan liikennettä – paitsi jos väistämisvelvollisuus on toisin osoitettu liikennemerkillä. Lisäksi on muistettava, että kääntyvä ajoneuvo väistää aina risteävää tietä ylittävää pyöräilijää, jalankulkijaa tai mopoilijaa”, avaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Marko Nieminen.

Liikennesääntötuntemuksen lisäksi tien päällä auttaa ennakoiva ajotapa, liikkui millä kulkupelillä tahansa. Tämä korostuu erityisesti risteysalueilla, joita ennen kannattaakin alentaa nopeutta.

”Turvalliseen risteysajoon liittyy siis muutakin kuin pelkkä väistämisvelvollisuuden tai liikennevalojen noudattaminen. Vauhdin hiljentäminen risteyksiin helpottaa sekä pyöräilijän että autoilijan havainnointia ja reagointia, vaikka itsellä ei olisikaan väistämisvelvollisuutta. Myös aikomus noudattaa väistämisvelvollisuutta on osoitettava selvästi ja hyvissä ajoin nopeutta vähentämällä tai pysähtymällä”, taustoittaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa.

Suojatien yli saa pyöräillä

Liikenneturvan kyselyssä vain reilu kolmannes (38 %) tiesi vääräksi väitteen, jonka mukaan suojatietä ei saisi ylittää pyöräillen vaan pyörä olisi talutettava. Kesäkuussa 2020 voimaan tullut tieliikennelaki selvensi pyöräilijän oikeuden ylittää tie suojatietä pitkin ajaen.

“Suojatie on jalankulkijoille tarkoitettu paikka tien ylittämiseen. Suojatiesäännön mukaan kuljettajien on annettava tietä jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sinne. Polkupyörä on ajoneuvo. Suojatiesääntö ei siis kosketa pyöräilijää, joka ylittää suojatietä ajaen. Mutta jos pyöräilijä taluttaa pyöränsä suojatietä pitkin, on hän jalankulkija, jolloin autoilevien on annettava hänelle tietä”, muistuttaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara.

Uusi tieliikennelaki toi mukanaan myös uusia liikennemerkkejä, joista yksi on väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa. Sillä velvoitetaan ajoneuvon kuljettajaa väistämään pyörätien jatkeella tietä ylittävää pyöräilijää. Merkkiä voidaan käyttää vain, jos pyörätien jatke on rakenteellisesti korotettu. Kyselyssä noin puolet (52 %) suomalaisista tiesi merkin merkityksen.

”Näitä ei kuitenkaan vielä kovin paljoa löydy tien päältä. Useammin pyöräilijää – ja samalla muutakin liikennettä – velvoittaa edelleen väistämään kärkikolmio tai stop-merkki, joiden merkityksen pitäisi olla ihan jokaisen tiedossa”, huomauttaa Nieminen.

 

*Liikenneturva selvitti suomalaisten kokemuksia liikenteestä maaliskuussa 2021. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1 092 henkilöä, joista autoilevia oli 82 prosenttia. Tutustu kyselytuloksiin.

Liikenneturvan Tunne liikennesäännöt -kampanja nostaa esille väistämissääntöjä. Lue lisää ja kertaa tärkeimpiä väistämissääntötilanteita: liikenneturva.fi/tieliikennelaki.