Siirry sisältöön
Turvavyö käytössä mutta väsymys kiusaa – Lapinlahti keräsi tietoa henkilöstöltä työmatkoista

Liikenneturva ja Lapinlahden kunta kartoittivat kyselyllä kunnan henkilöstön työmatkojen liikenneturvallisuutta. Ilahduttavaa tuloksissa oli esimerkiksi se, että turvavyö on lähes kaikilla käytössä. Haasteita löytyy puolestaan väsymyksen välttämisessä ja muiden turvavälineiden käytön lisäämisessä.

Liukastumistapaturmat ovat yleisiä

Joka kymmenes vastaaja oli joutunut työmatkallaan tai työaikana tapaturmaan viimeisen neljän vuoden aikana. Tapaturmista puolet oli sattunut jalankulkijoille esimerkiksi liukastumalla. Seuraavina tulivat pyöräily- sekä auto-onnettomuudet. Puolet tapaturmaan joutuneista oli loukannut itsensä. 

Kaksi kolmesta piti työmatkaansa turvallisena, kun turvattomana sitä piti vajaa viidennes vastaajista. Omalta työmatkalta löydettiin erityisiä vaaranpaikkoja ja lista näistä vastauksista on toimitettu kunnan tekniselle osastolle. Eniten mainintoja vaarallisuudestaan sai Lapinlahdelta Varpaisjärvelle vievä tie.

Turvavyön käyttö on tärkeää

Enemmistö kyselyyn vastanneista liikkuu kodin ja työmatkan väliset matkat yksin henkilöautolla.

”Lähes jokainen vastaaja (97 %) kertoi käyttävänsä aina turvavyötä henkilöautossa. Tämä yksinkertainen, mutta liikenneturvallisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä asia tuntuukin olevan itsestäänselvyys”, toteaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen.

Heijastimen käyttö oli hyvin hallussa, mutta vain puolet vastaajista kertoi käyttävänsä pyöräilykypärää lähes aina. Pyöränvaloja käytti lähes neljä viidestä hämärällä tai pimeässä liikuttaessa. Talvikeleissä liukastumisia estäviä liukuesteitä käytti noin puolet vastaajista ja valtaosa pitäviä talvikenkiä.

Väsymys ja huono ajokunto vaanivat autoillessa

Joka neljäs kuljettaja on ollut lähellä nukahtaa rattiin kerran tai muutaman kerran työmatkan aikana. Myös joka neljäs vastaaja kertoi ajaneensa autoa kerran tai muutaman kerran niin sairaana tai huonovointisena, että on huomannut sen vaikuttaneen ajamiseensa.

Liikenneturvallisuutta ja työhyvinvointia

Vastaajilta kysyttiin myös mieluisinta liikkumistapaa, jos olosuhteet sen sallisivat.

”Työpäivän aikana mieluisin liikkumistapa olisi kävely tai pyöräily, mikäli olosuhteet olisivat suotuisat. Myös sekä polkupyörälle että taakkapyörälle esimerkiksi sähköpyörälle, nähtiin olevan käyttöä, jos pyörä mahdollistaisi mukana kulkevan tavaran kuljetuksen”, toteaa Lapinlahden kunnan hyvinvointikoordinaattori Jaana Hämäläinen.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään yhteisessä liikenneturvallisuustoiminnassa tulevaisuudessa.

Työntekijät ovat parhaita asiantuntijoita oman työnsä ja omien työmatkojensa turvallisuuspuutteista. 

Turvallisen työmatkaliikenteen suunnittelu ja toiminta on osa työsuojeluturvallisuutta ja työhyvinvointia. Kunnissa haasteita lisää se, että työntekijöillä on monia työpisteitä ja erilaiset toimenkuvat. Henkilöstön työnkuvat siis eroavat suuresti myös juuri liikkumisen osalta.

”Työntekijät ovat parhaita asiantuntijoita oman työnsä ja omien työmatkojensa turvallisuuspuutteista. Henkilöstöä kannattaakin kannustaa jatkuvaan turvallisuushavaintojen tekoon myös työmatkoilla, Lapinlahdellakin vastaajat todella olivat ottaneet asian omakseen, he kertoivat hienosti vaaranpaikoista ja omista näkemyksistään. Lämmin kiitos kaikille vastanneille!”, Taskinen ja Hämäläinen toteavat.

*Liikenneturvan ja Lapinlahden kunnan työmatkaliikenneyhteistyön tavoitteena on vähentää kodin ja työpaikan välisillä matkoilla sattuneita tapaturmia. Liikenneturvan työmatkaliikennekyselyyn vastasi 173 Lapinlahden kunnan työntekijää. Vastaajista kaksi kolmesta teki päivätyötä. Kaksivuorotyössä oli lähes viidennes vastaajista ja kolmivuorotyössä 12 prosenttia vastanneista.

Lisätietoja:

yhteyspäällikkö Tuula Taskinen, Liikenneturva Kuopion toimipiste p. 040 8461422
hyvinvointikoordinaattori, Jaana Hämäläinen, Lapinlahden kunta p. 040 4883487