Siirry sisältöön
Pyöräilijöiden liikennevalojen noudattamisessa parantamisen varaa

Liikenneturvan Jyväskylässä tekemässä tarkkailussa joka kuudes pyöräilijä ajoi pysähtymättä risteyksen yli punaisesta valosta huolimatta. Liikenneturva muistuttaa, että polkupyörä on ajoneuvo, jota koskevat suurelta osin samat säännöt kuin muitakin ajoneuvon kuljettajia.

Liikenneturva tarkkaili kesäkuussa pyöräilijöiden liikennevalokäyttäytymistä kahdessa liikennevaloristeyksessä Jyväskylässä. Toiseen tarkkailuristeykseen pyöräilijät saapuivat pyörätieltä ja toiseen ajoradalta. Tarkkailua tehtiin kahtena arkipäivänä ja tarkkailuun otettiin mukaan ne pyöräilijät, jotka ajoivat liikennevaloihin silloin, kun valo oli vaihtumassa tai vaihtunut punaiseksi.

Tarkkailuun osui yhteensä 224 pyöräilijää. Näistä pyöräilijöistä noin joka kuudes (40 pyöräilijää) ajoi pysähtymättä risteyksen yli, vaikka liikennevalo-opastimessa paloi punainen valo. Lisäksi punaisiin valoihin pysähtyneistä pyöräilijöistä lähes joka viides (34 pyöräilijää) lähti ylittämään risteystä ennen kuin valo vaihtui vihreäksi.

Jalankulkijoiden, pyöräilijöiden vai ajoneuvoliikenteen valojen mukaan?

Polkupyörä on ajoneuvo, jota koskevat suurelta osin samat säännöt kuin muitakin ajoneuvon kuljettajia. Liikennevalo-ohjauksen noudattaminen kuuluu pyöräilijän velvollisuuksiin. Tieliikennelain mukaan pyöräilijän on ensisijaisesti noudatettava polkupyöräopastimella näytettävää liikennevalovaloa. Jos tällaista opastinta ei ole, niin pyöräilijän on noudatettava kulkusuuntansa ajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja valoja. Pyörätietä käyttävän pyöräilijän puolestaan on, missä erityistä polkupyöräopastinta ei ole, noudatettava jalankulkijaopastimen valoja.

”Jokainen tuntee punaisen valon merkityksen, joten liikennevalosäännön noudattamisen pitäisi olla yksiselitteistä ja helppoa. Kiire, pysähtymisen välttäminen tai huono keli voivat olla punaista päin ajamisen taustalla. Punaista päin voidaan myös herkemmin ajaa tilanteessa, jossa autoja ei tule ja tyhjä risteys koetaan vaarattomaksi”, pohtii Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa.

”Syynä voi olla myös tietämättömyys siitä, mitä liikennevaloa pyöräilijän pitäisikään noudattaa. Toisessa tarkkailuristeyksessä osa pyöräilijöistä noudatti virheellisesti jalankulkijoiden liikennevaloja, vaikka ajoradalla ajettaessa olisi pitänyt seurata ajoneuvoliikenteen liikennevaloja”, Piippa sanoo.

Liikennevalojen noudattaminen helpottaa ennakointia

Uudessa tieliikennelaissa säädetty ennakointivelvollisuus (Avautuu uuteen ikkunaan) edellyttää tienkäyttäjiä ennakoimaan toisten toimintaa liikenteessä ja sovittamaan omaa toimintaansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen aikaansaamiseksi. Mitä paremmin liikennesääntöjä noudatetaan, sen helpompaa ennakointi on. Jos toinen tienkäyttäjä rikkoo liikennesääntöjä, saattaa se yllättää ja pahimmillaan aiheuttaa vaaratilanteen. Neljä kymmenestä Liikenneturvan kyselyyn* vastanneesta kertoikin joutuneensa vaaratilanteeseen, kun pyöräilijä oli ajanut päin punaista.

”Turvalliseen risteysajoon liittyy muutakin kuin pelkkä liikennevalojen noudattaminen. Vauhdin hiljentäminen risteyksiin helpottaa pyöräilijän havainnointia ja myös valoihin pysähtymistä. Tien ylityksen turvallisuus on vielä hyvä varmistaa katsomalla aina ympärilleen, vaikka vihreä valo itselle palaisikin”, Piippa muistuttaa.

*Liikenneturva selvitti suomalaisten kokemuksia ja mielipiteitä erilaisista liikenteeseen liittyvistä asioista touko-kesäkuussa 2019. Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1082 henkilöä. Tutkimuksen aineisto kerättiin GallupForum online-paneelissa ja näyte edustaa 15-79-vuotiaita suomalaisia. (Avautuu uuteen ikkunaan)