Siirry sisältöön
Pihasta tuleva väistää muita liikkujia

Pihasta tulevan autoilijan väistämisvelvollisuus tunnetaan Liikenneturvan kyselyn mukaan suhteellisen hyvin. Sama väistämisvelvollisuus koskee myös pihasta tulevaa pyöräilijää. Kuitenkin vain reilu 80 prosenttia vastanneista tiesi, että pyöräilijän on pihasta ajoradalle tullessaan väistettävä autoilijoita. Tielle liittyminen on tehtävä äärimmäisen varovaisesti etenkin silloin, kun näkemäesteet hankaloittavat havainnointia.

Yli 90 prosenttia Liikenneturvan kyselyyn* vastanneista tiesi, että autoilijan on pihasta poistuessaan aina väistettävä kaikkea muuta liikennettä. Kysymys pihasta ajoradalle tulevan pyöräilijän väistämisvelvollisuudesta autoilijoihin nähden aiheutti hieman enemmän hämmennystä. Vain reilu 80 prosenttia tiesi vääräksi väitteen, että autoilijoiden on väistettävä, kun pyöräilijä ajaa pihasta ajoradalle.

”Pihasta tulevan on väistettävä kaikkea muuta liikennettä. Myös pyörä on ajoneuvo ja pyöräilijä ajoneuvon kuljettaja, joten sama väistämisvelvollisuus koskee niin autoilijaa kuin pyöräilijää. Pihan lisäksi pihakadulta, parkkipaikalta tai muusta vastaavasta paikasta tulevan on väistettävä muita”, selventää Liikenneturvan koulutusohjaaja Elias Ruutti.

Pihasta tulevan väistämisvelvollisuuden käytännön noudattamista hankaloittaa sääntötuntemusvajeen sijasta usein näkemäeste tai liian kova vauhti. Ruutti tarjoaa ratkaisuksi yhtä sanaa: hivutustaktiikka.

”Se, ettei näe, ei tarkoita, ettei sieltä ketään tule. Jos näkyvyys on nolla, on pysäytettävä, pikkuhiljaa hivutettava eteenpäin ja reagoitava aina kulloisenkin tilanteen näkemän mukaan, tarvittaessa toistuvasti pysäyttäen. Ajoneuvoa ei voi työntää risteävän liikenteen eteen, koostuu se sitten jalankulkijoista, pyöräilijöistä, mopoilijoista tai nelipyöräisistä”, Ruutti korostaa.

Kääntyvänä väistät risteävää tietä ylittäviä

Liikenneturvan kyselyssä yhdeksän kymmenestä autoilevasta vastanneesta tiesi, että kuvan tilanteessa (Avautuu uuteen ikkunaan) valkoisen auton kuljettajan on kääntyessään väistettävä myös risteävää tietä ylittävää pyöräilijää. Ei-autoilevista säännön tiesi oikein 76 prosenttia.

”Kääntyvän ajoneuvon kuljettajan velvoite väistää risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa, pyöräilijää ja mopoilijaa on hyvin yksiselitteinen. Katveen tai näkemäesteen haitat tilanteessa on eliminoitava ennakoinnilla. Eli aloitetaan pyörätien tai pyöräkaistan havainnointi hyvissä ajoin ennen risteykseen saapumista ja varmistetaan päätä kääntämällä kuollut kulma”, Ruutti ohjeistaa.

”Kääntyessä on otettava huomioon myös vieressä kulkeva pyöräkaista. Esimerkiksi Turussa Humalistonkadulta Puutarhakadulle kääntyessä on huomioitava pyöräkaistalla kulkevat ja väistettävä heitä ja lisäksi tietä ylittäviä jalankulkijoita”, Ruutti jatkaa.

Liikenneturvan Tunne liikennesäännöt -kampanja nostaa esille väistämissääntöjä. Lue lisää ja kertaa tärkeimpiä väistämissääntötilanteita: liikenneturva.fi/tieliikennelaki (Avautuu uuteen ikkunaan).

*Liikenneturva selvitti suomalaisten kokemuksia liikenteestä maaliskuussa 2021. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1 092 henkilöä, joista autoilevia oli 82 prosenttia. (Avautuu uuteen ikkunaan)