Siirry sisältöön

Koronakevät innosti oppimaan turvallista pyöräilyä digitaalisesti

Liikenneturvan selainpohjainen, ilmainen turvallisen pyöräilyn oppimisympäristö innosti alakoululaisia kevään aikana. Lähes 40 000 oppimisosion aloitusta maalis-toukokuun aikana osoittaa, että sekä opettajat että oppilaat ovat löytäneet uuden tavan opetella turvallista pyöräilyä. Liikenneturva kannustaakin kaikkia 3.–6. luokkalaisten opettajia tutustumaan Filla&Rillaan ja ottamaan sen osaksi liikennekasvatusopetusta.

Kodin ohella kouluissa tehtävä liikennekasvatus on tärkeässä roolissa lapsen kehittyessä itsenäiseksi liikkujaksi. Koulujen pyöräilykasvatuksen tarpeisiin vastaa Liikenneturvan Filla&Rilla, joka on 3.–6. -luokkalaisille suunnattu selainpohjainen ja ilmainen oppimisympäristö. Sen tavoitteena on lasten turvallisen pyöräilyn edistäminen.

”Filla&Rillaa on kehitetty yhteistyössä koulujen, lasten ja vanhempien kanssa. Lapset ovat olleet kehitystyössä tärkeitä asiantuntijoita. Positiivinen palaute ja hurjasti kasvaneet kävijämäärät osoittavat, että olemme oikealla tiellä”, kiteyttää Liikenneturvan suunnittelija Ida Maasalo.

Kasvamassa uusi turvallisen pyöräilyn osaava sukupolvi

Filla&Rillassa käydään suunnitelmallisesti läpi turvallisen pyöräilyn osa-alueita. Tehtävien aiheina ovat esimerkiksi sääntötuntemus, turvavarusteiden käyttö sekä ennakointi- ja vuorovaikutustaidot liikenteessä.

”Selvityksissämme on tullut esiin, että autoilijoiden ja pyöräilijöiden väistämissäännöissä on paljon epävarmuutta. Filla&Rillan myötä käyttäjistä voi kasvaa turvallisen pyöräilyn taitava sukupolvi, joka tuntee liikennesäännöt erinomaisesti”, toteaa Maasalo.

Filla&Rilla vahvasti mukana koulutuksen ja oppimisen digitalisaatiossa

Opetushallitus selvitti koulujen kokemuksia kevään etäopetusjaksosta ja digiopiskelusta. Digitaalisten oppimisympäristöjen kävijämäärät nousivat keväällä räjähdysmäisesti, ja digitaalisia oppimateriaaleja otettiin kouluissa rohkeasti käyttöön. Opetushallituksen hankekoordinaattori Jaakko Vuorion mukaan tulevaisuudessa digitaalisten oppimisympäristöjen ja -materiaalien käyttö lisääntyy ja monipuolistuu.

Filla&Rilla, jossa yhdistyy virtuaalitodellisuus ja pelillisyys, on hyvä esimerkki modernista digioppimisympäristöstä. – Jaakko Vuorio

Vuorio tekee työnsä ohella väitöskirjaansa digitaalisista oppimisympäristöistä Filla&Rillan ollessa tutkimuskohteena. Tavoitteena on selvittää, miten Filla&Rillan käyttäminen mahdollisesti vaikuttaa alakouluikäisten turvallisen pyöräilyn tietoihin ja pyöräilyasenteisiin.  

”Pelillisyys, monimediallisuus ja multimediaoppiminen ovat keskeisessä roolissa tämän päivän digitaalisten oppimisympäristöjen suunnittelussa. Filla&Rilla, jossa yhdistyy virtuaalitodellisuus ja pelillisyys, on hyvä esimerkki modernista digioppimisympäristöstä. Tutkimuskirjallisuus puoltaa tämänkaltaisen oppimisympäristön käytön hyötyjä oppimiselle ja oppimiseen kiinnittymiselle”, Vuorio painottaa.

Löydät Filla&Rillan osoitteesta fillarilla.fi (Avautuu uuteen ikkunaan)

Tutustu myös käynnissä olevaan Filla&Rilla -haasteeseen fillarilla.fi/haaste (Avautuu uuteen ikkunaan)
Lisää vinkkejä pyöräilykasvatukseen löydät opetusmateriaalit-sivuiltamme.